Rejestr Dokumentów Publicznych już ruszył

blog

Rejestr Dokumentów Publicznych to strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem jest walka z fałszerstwem. W RDP będziemy mogli sprawdzić jak powinny wyglądać rozmaite dokumenty publiczne oraz jakie techniki zabezpieczające przed podrabianiem zostały użyte. Stety lub niestety dokumenty są immanentnym elementem krajobrazu społeczno-gospodarczego. Czy chodzi o tożsamość (dowód tożsamości), prawo pobytu w Polsce (karta pobytu), stan cywilny (akt małżeństwa) lub uprawnienie do prowadzenia określonej […]

zobacz post

Wrogie przejęcie na cenzurowanym

Proces inwestycyjny

Ochrona przed wrogimi przejęciami jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym rozwiązaniem wprowadzanym przez tarczę antykryzysową 4.0. Przepisy przyznają potężne uprawnienie Prezesowi UOKIK do zablokowania przejęcia kontroli nad polskimi spółkami. Kogo dotyczy ochrona? Podstawowym kryterium do objęcia ochroną przez nowe przepisy jest położenie siedziby danego podmiotu na terenie Polski. Przejęcie podlega kontroli o ile poziom obrotów (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) na terenie Polski przekroczył 10.000.000 euro w którymkolwiek z ostatnich […]

zobacz post

Dotacje z PARP na kapitał obrotowy

przedsiębiorstwo

Wiele programów pomocowych zostało uruchomione w ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Na blogu niejednokrotnie opisywaliśmy rozwiązania publiczne oferowane w ramach tarczy antykryzysowej jak i programy administrowane przez PFR. W gąszczu instytucji łatwo przeoczyć nową ofertę PARP. Na czym polega program? Program uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu obejmuje dotacje na kapitał obrotowy. Celem finansowania jest Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku […]

zobacz post

Zwyczajne Zgromadzenie w 2020 r.

biuro zarządu

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem gospodarczym i doprowadziła do spowolnienia wielu aspektów bieżącej działalności. W związku z dynamiczną sytuacją, Ministerstwo Finansów postanowiło skorzystać z dodatkowych uprawnień przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej. W efekcie w 2020 r. spółki nie muszą śpieszyć się ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej umożliwiły Ministrowi Finansów wydawanie rozporządzeń określających inne terminy wykonywania różnych obowiązków sprawozdawczych w stanie zagrożenia epidemicznego jak i w stanie […]

zobacz post

Dobre praktyki na zdalne walne

biuro zarządu

Zdalne walne zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników zostały na szeroką skalę umożliwione dzięki przepisom tarczy antykryzysowej. Przeprowadzanie zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji miało umożliwić zachowanie reżimu dystansu społecznego. Wprowadzone przepisy budziły jednak wątpliwości w zakresie ich praktycznego stosowania. W tym celu Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Krajową Radą Notarialną opracowały rekomendacje dobrych praktyk notarialnych. Rekomendacje zawierają zbiór zalecanych sposobów postępowania […]

zobacz post

Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw częściowo zatwierdzona przez KE

finansowanie dłużne

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu rozwoju skierowana do dużych przedsiębiorców została częściowo zatwierdzona przez Komisję Europejską. Program pomocowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatwierdzono i wdrożono już jakiś czas temu. Rozwiązania skierowane do dużych firm wymagały jednak szerszej analizy ich wpływu na rynek europejski i dopiero teraz doczekały się częściowej aprobaty. Co zostało zaakceptowane? Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu Komisja Europejska zatwierdziła […]

zobacz post

Uproszczona restrukturyzacja

przedsiębiorstwo

Z doniesień medialnych wynika, że jednym z elementów tarczy antykryzysowej 4.0 ma być uproszczona restrukturyzacja. Postępowanie ma umożliwić szybkie ustabilizowanie sytuacji firmy poprzez restrukturyzację zadłużenia przy zminimalizowanym udziale sądu. Zatwierdzenie układu w nowej szacie? Uproszczona restrukturyzacja ma się w dużej mierze opierać na już obowiązującym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to funkcjonuje w ramach prawa restrukturyzacyjnego już od 2016 r. i polega na tym, że przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, wspólnie […]

zobacz post

Czy tarcza finansowa PFR jest opodatkowana?

przedsiębiorstwo

W ostatnich wpisach sporo miejsca poświęciliśmy tarczy finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Ten szeroko-oferowany system subwencji, w dużej mierze obsługiwany przez bankowość elektroniczną, stanowi podstawę do kierowania istotncyh strumieni pieniędzy do przedsiębiorców, celem zapobiegania skutkom pandemii. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z tarczy finansowej może generować zobowiązania podatkowe. Tarcza finansowa to program subwencyjny wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju. Zakres środków, które […]

zobacz post
1 2 3 30