Kod LEI dla starych obligacji

finansowanie dłużne

Emitenci obligacji emitowanych na podstawie starych przepisów będą musieli uzyskać kod LEI. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowelizacji przepisów, która wprowadziła obowiązkową dematerializację obligacji. Nowelizacja dotyczyła wszystkich obligacji emitowanych od 1 lipca 2019 r. Niemniej jednak, na podmiotach, które wyemitowały swoje obligacje przed tym dniem też ciążą pewne nowe obowiązki. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy, która wprowadziła obligatoryjną dematerializację obligacji, obligacje dokumentowe wyemitowane przed 1 […]

zobacz post

Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021?

blog

Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że Prosta Spółka Akcyjna pojawi się już 1 marca 2020 r. Ostatnie poczynania komisji sprawiedliwości wskazują jednak, że na tę nową formę prawną przyjdzie nam poczekać jeszcze rok. Jak możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, 7 stycznia 2020 r. sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z poprawek wynikało m.in. odroczenie […]

zobacz post

UOKiK ukarze niesolidnych dłużników

konkurenci i konsumenci

Nowy rok przyniesie sporą zmianę w zakresie walki z zatorami płatniczymi. Koncepcję ustawodawcy kompleksowo opisywałem już wcześniej. W dzisiejszym wpisie chciałbym jednak skupić się na nowym orężu jakim posługiwać się będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadmierne opóźnienia w płatnościach zakazane Nowe przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zakazują nadmiernego opóźniania się w spełnianiu świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Wedle ustawy z takim nadmiernym opóźnieniem […]

zobacz post

Unia ureguluje crowdfunding

efektywne inwestowanie

Crowdfunding to dynamicznie zdobywający popularność model finansowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Wykorzystywany jest zarówno przy działalności charytatywnej, gromadzeniu kapitału dla działalności gospodarczej czy finansowaniu działalności o charakterze artystycznym. Dotychczas działał on z grubsza w próżni legislacyjnej. 19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski doszedł do porozumienia z przedstawicielami państwa członkowskich na temat ram legislacyjnych dla europejskich przepisów o crowdfundingu. Crowdfunding to forma gromadzenia środków pieniężnych od rozproszonych inwestorów lub […]

zobacz post

Objaśnienia ws. BDO

przedsiębiorstwo

Obowiązek wpisu do BDO budzi wśród przedsiębiorców coraz to większe emocje, w miarę, jak zbliża się termin jego wykonania. Trudny język ustawy o odpadach i liczne skomplikowane terminy nie ułatwiają zadania ustalenia kto do bazy danych musi się wpisać. Żeby ułatwić połapanie się w gąszczu przepisów Ministerstwo Klimatu przygotowało specjalne objaśnienia prawne. Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienia prawne dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy […]

zobacz post

Majątek spółek wykreślonych z Rejestru Handlowego do odzyskania?

strefa wspólnika

1 kwietnia 2001 r. ruszył Krajowy Rejestr Sądowy, który zastąpił dotychczas funkcjonujący Rejestr Handlowy. Związane to było z szeroko zakrojoną nowelizacją prawa handlowego i wejściem w życie kodeksu spółek handlowych. Na spółki istniejące pod rządami starych przepisów nałożono obowiązek przerejestrowania się do KRS. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku była utrata bytu prawnego przez spółkę oraz przejęcie całego jej majątku przez Skarb Państwa. Tego typu „konfiskata” budziła kontrowersje, w konsekwencji […]

zobacz post

Polityka wynagradzania w spółkach giełdowych

biuro zarządu

Spółki publiczne rządzą się nieco innymi prawami niż zwykłe spółki. Ceną za obecność na giełdzie jest konieczność publicznego decydowania o wielu kwestiach dotyczących wewnętrznych spraw korporacyjnych. Chodzi bowiem o ochronę interesów rozproszonych inwestorów, którzy mają prawo uczestniczyć w procesie funkcjonowania spółki. Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wymusi większą transparentność zarobków członków zarządów i rad nadzorczych. Czym jest polityka wynagradzania? Na skutek nowelizacji ustawy o ofercie […]

zobacz post

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie obejmie wszystkich spółek

biuro zarządu

Jak pisaliśmy tutaj nowy rząd rewolucjonizuje zasady zarządzania spółkami Skarbu Państwa. W tym celu powstał dedykowany resort pod nazwą Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak było do tej pory? Powołanie Ministerstwa Aktywów Państwowych stanowi w pewnym sensie powrót do Ministerstwa Skarbu Państwa, które funkcjonowało do 2017 r. W okresie od 2017 r. do 2019 r. wykonywanie praw z akcji spółek skarbu państwa było rozproszone i podlegało pod różne resorty w zależności od rodzaju działalności […]

zobacz post
1 2 3 27