Czy możliwa jest pożyczka w 15 minut? – przypadek Vivus Finance

konkurenci i konsumenci

Reklama stanowi potężne narzędzie w rękach przedsiębiorcy. Slogan „reklama jest dźwignią handlu” nie jest z pewnością sloganem wyolbrzymionym. Jeżeli jednak dźwignia okazuje się wadliwa, może spowodować odwrotny skutek, a nawet przynieść przedsiębiorcy wymierne straty. Przypadek ten doskonale ilustruje reklama stosowana przez spółkę Vivus Finance sp. z o.o., która decyzją z dnia 31 grudnia 2015r. została zdyscyplinowana przez Prezesa UOKiK za stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd.

(więcej…)

T-Mobile Polska nieprawidłowo podwyższała abonament

konkurenci i konsumenci

Chciałoby się powiedzieć, że podwyższać abonament telefoniczny także trzeba umieć… Ten truizm nie będzie z pewnością budził miłych skojarzeń po stronie spółki T-Mobile Polska S.A. Przedsiębiorca ten, decyzją Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2015r., został bowiem ukarany karą finansową w kwocie ponad 4,5 mln zł – właśnie za niezgodne z prawem podwyższenie opłaty abonamentowej.

(więcej…)

Pierwsze ostrzeżenie konsumenckie – początek lawiny?

konkurenci i konsumenci

W dniu 4 stycznia 2016r. Prezes UOKiK wydał swoje pierwsze ostrzeżenie konsumenckie. Poinformował w nim o sygnałach dot. niezgodnych z prawem praktyk stosowanych przez Tomasza Braniewskiego, właściciela firmy Invest-Net Braniewski Tomasz w Warszawie, który prowadzi strony internetowe: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl. Nie będę się w szczegółach rozwodził nad praktykami tego przedsiębiorcy, co do których istnieje podejrzenie ich niezgodności z prawem (można o tym w szczegółach przeczytać tutaj). Postaram się Wam jednak przybliżyć sam mechanizm tzw. ostrzeżenia konsumenckiego, które zostało upublicznione w przedmiotowej sprawie. Przeczytajcie dzisiejszy wpis, bo podobne ostrzeżenie może w przyszłości dotyczyć i Was…

(więcej…)

1 2