Kawa z ciastkiem, czyli posiłek dla pracownika

podatki

Przedsiębiorca prowadzi firmę w której zatrudnia kilkunastu pracowników. Dbając o swoich pracowników, kupuje kawę, herbatę, soki, wodę, które udostępniane są pracownikom do spożycia w miejscu pracy. Ponadto kilka razy w miesiącu w okresach skomplikowanych i czasochłonnych projektów ten sam przedsiębiorca dokonuje również zakupu posiłków na rzecz pracowników. Czy tak wskazane wydatki stanowić będą koszty uzyskania przychodów spółki? Co z podatkiem VAT? (więcej…)

Oddelegowanie pracownika – opodatkowanie i składki na ubezpieczenie

podatki

Obecnie nikogo już nie zdziwi możliwość wykonywania zawodu niekoniecznie na terytorium swojego kraju. Częstym zjawiskiem jest dziś sytuacja oddelegowania przez polską Spółkę swoich pracowników do czasowego świadczenia pracy na terenie Niemiec lub na odwrót. W tym zakresie skupimy się dziś na opodatkowaniu takiego procederu oraz regulacjach dotyczących oskładkowania opartych na międzynarodowej umowie o zabezpieczeniu społecznym.

(więcej…)

Bariery inwestycyjne w Polsce – prawo podatkowe w czołówce

podatki

Według raportu PAIiIZ „Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski” przedsiębiorcy jednoznacznie wskazują, że prawo podatkowe nie ułatwia inwestowania i wymaga jeszcze wielu poprawek. (więcej…)

Co nowego w deklaracjach?

podatki

Na prośbę jednej z czytelniczek poruszę dziś temat zmian w deklaracjach VAT, z jakimi przyszło nam się mierzyć w 2016 roku, w tym m.in na skutek uchylenia regulacji szczególnych dotyczących ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług.

(więcej…)

Zamierzasz rozwiązać spółkę cywilną? Dowiedz się co zrobić z pozostałymi towarami.

podatki

W sytuacji, gdy podatnik VAT podejmuje decyzję o likwidacji działalności powinien uwzględnić konieczność opodatkowania podatkiem VAT towarów pozostałych po działalności. Dotyczy to wszystkich spółek cywilnych lub handlowych niemających osobowości prawnej (m.in spółka jawna, partnerska czy komandytowa). (więcej…)

NSA: Przychodem z tytułu objęcia udziałów / akcji w zamian za aport jest wartość nominalna tych udziałów / akcji

podatki

20 lipca 2015 roku zapadł bardzo ważny wyrok dla wszystkich przedsiębiorców, jednakże dopiero od niedawna możemy poznać uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Otóż NSA w składzie siedmiu sędziów oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego w zakresie weryfikacji przez organy podatkowe wartości nominalnej udziałów w celu określenia wysokości podatku dochodowego. (więcej…)

Karty paliwowe to dobry sposób na optymalizację, ale uwaga na kłopotliwe odliczenie VAT

podatki

Kluczowe pytanie w ramach niniejszego zagadnienia to: czy mamy do czynienia z dostawą towaru, czy też usługą finansową? Aby odpowiedzieć na powyższe, warto również zadać jeszcze pytanie pomocnicze, czy rzeczywiście dochodzi do nabycia przez podmiot x towarów i usług od podmiotu, który ma prawo do rozporządzania tymi towarami i usługami jak właściciel i jako ekonomiczny posiadacz rzeczy jest czynną stroną transakcji, w ramach której dostawa na rzecz nabywcy (podmiotu X), będzie dokonana (uznana za dokonaną) przez niego. (więcej…)

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu w ramach spółki partnerskiej?

podatki

Istota omawianego zagadnienia sprowadza się do ustalenia, czy rozwiązanie przyjęte w ramach umowy spółki partnerskiej oraz w uchwale wspólników spółki, przewidujące nieproporcjonalny udział poszczególnych wspólników w kosztach w stosunku do udziału w przychodach, jest zgodne z treścią art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (więcej…)

1 2 3