Czy kwoty pieniężne wypłacone przez spółkę na rzecz kontrahentów z tytułu odszkodowania mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

podatki

Spółka X jest przedsiębiorstwem świadczącym m.in. usługi logistyczne, specjalizującym się w transporcie żywności (również żywności mrożonej). Zawiera z kontrahentami m.in. umowy na świadczenie wyżej wymienionych usług, polegających w szczególności na przyjęciu i składowaniu towarów kontrahentów w magazynie, kompletowaniu zamówień i załadunku towarów, a przede wszystkim dostarczaniu wskazanych towarów w określone przez kontrahenta miejsce. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dostawa zostanie zrealizowana z opóźnieniem lub nie zostanie dostarczona określona partia towarów klientowi (w tym np. ze względu na odmowę przyjęcia przez kontrahenta dostawy towarów)? Czy odszkodowania, które Spółka będzie zobowiązana wypłacić zgodnie z treścią zawartych umów, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów? (więcej…)

Skutki podatkowe finansowania wydatków na nocleg i wyżywienie pracownika mobilnego cz. I

podatki

Praca mobilna dotyczy pracowników na stanowiskach wymagających ciągłego przemieszczania się pomiędzy różnymi miejscowościami na przydzielonym im obszarze. Najczęściej zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a tego rodzaju pracownikiem, miejscem wykonywania pracy jest obszar obejmujący teren całego kraju. Równie często w towarzystwie niniejszej regulacji pojawia się również wskazanie, że w trakcie wskazanego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami na przydzielonym obszarze – pracownicy nie odbywają podróży służbowych w rozumieniu przepisów prawa pracy. (więcej…)

Spółka komandytowo akcyjna jako spółka kapitałowa w ramach pcc – podatnicy będą występować o nadpłaty

podatki

Trybunał Sprawiedliwości UE 22 maja 2015 roku orzekł, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie korzyści w tym zakresie płyną dla podatników? (więcej…)

Optymalizacja składek z tytułu udostępnia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

podatki

Na podstawie obserwacji aktualnych decyzji ZUS w zakresie oskładkowania bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, rysuje się jasna tendencja – jest to podstawa do oskładkowania. Szczegóły stanowisk wnioskodawców i ZUS znacznie różnią się od siebie. Kto ma zatem rację? (więcej…)

Regulamin użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

podatki

Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się zmiany podatkowe na tle rozliczeń pojazdów służbowych wykorzystywanych także do celów prywatnych. Pracownik, który skorzysta z możliwości wykorzystania samochodu służbowego do swoich własnych celów, otrzymuje w ten sposób dodatkową korzyść z tytułu wykonywanej pracy. Korzystając z pojazdu w pełni nieodpłatnie lub też nieodpłatnie jednakże do określonego limitu, uzyskuje profit, który zgodnie z treścią art. 1 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu, jako dochód osoby fizycznej. Jak zatem prawidłowo wyliczyć tego rodzaju świadczenie?

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (3)

podatki

W ramach poprzedniej części sprecyzowałam takie pojęcie jak dochód CFC i wskazałam z jakimi nowymi obowiązkami wiąże się opodatkowanie zagranicznych spółek CFC. Teraz czas na bardziej optymistyczną część nowelizacji.

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (2)

podatki

W ramach pierwszej części dotyczącej opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych CFC przybliżyłam Wam podstawowe pojęcia, ułatwiające dalsze poruszanie się w ramach niniejszego zagadnienia. Teraz kiedy już wiesz czym jest zagraniczna spółka kontrolowana istotne jest ustalenie, co należy rozumieć przez dochód CFC i jakie nowe obowiązki powstały na tle zmian w tym zakresie w ramach prawa podatkowego.

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (1)

podatki

Raje podatkowe? Nie ma chyba osoby, która by o nich nie słyszała. Dla wielu pojęcie to łączy się nierozerwalnie z innym – optymalizacja podatkowa. Wykorzystanie rajów podatkowych jako metody odciążenia podatnika pod względem podatkowym to jeden ze sposobów optymalizacji. Atrakcyjność oazy podatkowej polega na dochowaniu na jej terytorium tajemnicy handlowej i bankowej oraz istnieniu możliwości rozwoju działalności dzięki panującym tam jasnym zasadom podatkowym.Przede wszystkim jednak, jak stwierdził S. Starchild, to kraje, w których nie tylko system prawny, ale również tradycja, system podatkowy i porozumienia z podmiotami spoza granic danego państwa umożliwiają zredukowanie obciążeń podatkowych. Dlaczego więc w praktyce nie jest tak różowo?

(więcej…)

1 2 3