Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (2)

podatki

W ramach pierwszej części dotyczącej opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych CFC przybliżyłam Wam podstawowe pojęcia, ułatwiające dalsze poruszanie się w ramach niniejszego zagadnienia. Teraz kiedy już wiesz czym jest zagraniczna spółka kontrolowana istotne jest ustalenie, co należy rozumieć przez dochód CFC i jakie nowe obowiązki powstały na tle zmian w tym zakresie w ramach prawa podatkowego.

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (1)

podatki

Raje podatkowe? Nie ma chyba osoby, która by o nich nie słyszała. Dla wielu pojęcie to łączy się nierozerwalnie z innym – optymalizacja podatkowa. Wykorzystanie rajów podatkowych jako metody odciążenia podatnika pod względem podatkowym to jeden ze sposobów optymalizacji. Atrakcyjność oazy podatkowej polega na dochowaniu na jej terytorium tajemnicy handlowej i bankowej oraz istnieniu możliwości rozwoju działalności dzięki panującym tam jasnym zasadom podatkowym.Przede wszystkim jednak, jak stwierdził S. Starchild, to kraje, w których nie tylko system prawny, ale również tradycja, system podatkowy i porozumienia z podmiotami spoza granic danego państwa umożliwiają zredukowanie obciążeń podatkowych. Dlaczego więc w praktyce nie jest tak różowo?

(więcej…)

1 2 3 4