Jak zawierać umowy ze spółką partnerską?

przedsiębiorstwo

Kontynuując temat reprezentacji spółek handlowych w procesie zawierania umowy, dziś postaram się wyjaśnić Wam, na co zwracać uwagę podczas zawierania umowy ze spółką partnerską. Spółki takie są tworzone chociażby przez adwokatów, architektów, doradców podatkowych, maklerów, lekarzy, księgowych czy też tłumaczy przysięgłych.

zobacz post

Jak zawierać umowy ze spółką jawną?

przedsiębiorstwo

W jednym z poprzednich wpisów starałem się Wam przybliżyć, jak skutecznie zawierać umowy ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na to, że w obrocie występuje także stosunkowo wiele spółek jawnych uważam, że kwestia poprawnego zawierania umów z tymi podmiotami także wymaga wyjaśnienia.

zobacz post

Jak skutecznie zawrzeć umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

biuro zarządu, spółki z o.o

Dziś postaram się przybliżyć Wam, w jaki sposób powinniście zawierać umowy ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, aby ich zawarcie było skuteczne. Musicie pamiętać, że spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawa, jednakże ze względu na swą specyfikę musi być ona, w sposób sobie właściwy, odpowiednio reprezentowana w toku zawierania umowy.

zobacz post

Test wypłacalności

biuro zarządu

Planowana nowelizacja KSH, o której pisałam we wpisie „spółka z o.o. bez kapitału zakładowego”, to nie tylko mała rewolucja w zakresie kapitału zakładowego spółek z o.o., ale nowe rozwiązania mające ułatwić restrukturyzację przedsiębiorstw, wzmocnić sytuację wierzycieli i zmniejszyć ryzyko kredytowe firm. W praktyce będą niosły również ryzyka, których ustawodawca chyba nie wziął pod uwagę.

zobacz post

Od grudnia zmiany w KRS!!!

biuro zarządu

W grudniu mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czekają nas m.in. zmiany w zakresie wskazywania PKD.

zobacz post

Zgromadzenie obligatariuszy, czyli o nowościach w obligacjach

efektywne inwestowanie

Do sejmu trafił projekt nowej ustawy o obligacjach. Projekt jest już po pierwszym czytaniu i został skierowany do opinii organizacji samorządowych. Nowa ustawa jest o wiele bardziej rozbudowana od poprzedniej. Projekt ustawy z jednej strony dostosowuje istniejące już rozwiązania do praktyki rynku, z drugiej wprowadza instytucje nie występujące dotychczas na gruncie polskiego prawa obligacji. Największą zmianą jest uregulowanie zasad zmiany warunków emisji oraz umożliwienie powoływania zgromadzenia obligatariuszy.

zobacz post

Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) w procesie wykupu menadżerskiego.

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

W ostatnich wpisach poruszyłam kwestię wykupu menadżerskiego. Temat ciekawy, więc przy nim zostańmy. Wykupem menadżerskim nazywana jest sytuacja, w której osoby dotychczas zarządzające przedsiębiorstwem decydują się na przejęcie roli właścicieli i nabycie akcji lub udziałów spółki, którą kierują (stąd angielska nazwa procesu management buy out, a więc w skrócie MBO).

zobacz post

Brak sukcesora w firmie rodzinnej – szansą dla menadżera?

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

W ramach międzynarodowego projektu Glogal University Entrepreneurial Spirit Sudents’ Survey – GUESSS przeprowadzono ankiety wśród 11,9 tys. studentów z 36 polskich uczelni – dzieciach z polskich firm rodzinnych. Wyniki pokazały, że 48,4 % respondentów w ciągu 5 lat po studiach planuje prowadzić własny biznes. Natomiast już tylko 6,3 % deklaruje przejęcie firmy rodzinnej.

zobacz post
1 11 12 13 14 15 17