Kawa z ciastkiem, czyli posiłek dla pracownika

podatki

Przedsiębiorca prowadzi firmę w której zatrudnia kilkunastu pracowników. Dbając o swoich pracowników, kupuje kawę, herbatę, soki, wodę, które udostępniane są pracownikom do spożycia w miejscu pracy. Ponadto kilka razy w miesiącu w okresach skomplikowanych i czasochłonnych projektów ten sam przedsiębiorca dokonuje również zakupu posiłków na rzecz pracowników. Czy tak wskazane wydatki stanowić będą koszty uzyskania przychodów spółki? Co z podatkiem VAT?

autor

zobacz post

Zmiana oferty programowej uprawnia do wypowiedzenia umowy

konkurenci i konsumenci

Zapadła kolejna już decyzja Prezesa UOKiK, w której nałożono na przedsiębiorcę obowiązek tzw. rekompensaty publicznej. Tym razem padło na operatora telekomunikacyjnego – Multimedia Polska S.A. Na przedsiębiorcę nałożono, poza karą pieniężną w niebagatelnej kwocie 4.810.521,00 zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, rozmaite obowiązki. Sedno całego problemu zawiera się w tym, że w umowach z abonentami Multimedia Polska nie określała zawartości programowej pakietu danej usługi telewizyjnej, a jedynie […]

zobacz post

Nieuczciwe nakłanianie do zmiany operatora telefonicznego – sposób na szybki zysk?

konkurenci i konsumenci

Kanwą dzisiejszego wpisu jest kolejna ciekawa decyzja Prezesa UOKiK – tym razem uznająca działania spółki Novum S.A. za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca ten postawił na agresywny bezpośredni marketing telefoniczny – jego pracownicy nakłaniali abonentów telefonicznych do zmiany operatora telefonicznego. Marketing ten przynosił efekty – do czasu, aż sprawą zajął się Urząd. Których błędów popełnionych przez Novum lepiej nie powielać? Zapraszam […]

zobacz post
1225283031_drzewko_small_2

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

biuro zarządu, efektywne inwestowanie, strefa wspólnika

W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Rząd zakłada oparcie silnej gospodarki na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz rozwoju społecznym i gospodarczym. Firm z sektora MŚP, a szczególnie firm rodzinnych i start-upów dotyczy głównie drugi filar, który ma tworzyć przyjazne warunki na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – od jego utworzenia i działania w mikro i małej skali, poprzez […]

zobacz post

Czy możliwa jest pożyczka w 15 minut? – przypadek Vivus Finance

konkurenci i konsumenci

Reklama stanowi potężne narzędzie w rękach przedsiębiorcy. Slogan „reklama jest dźwignią handlu” nie jest z pewnością sloganem wyolbrzymionym. Jeżeli jednak dźwignia okazuje się wadliwa, może spowodować odwrotny skutek, a nawet przynieść przedsiębiorcy wymierne straty. Przypadek ten doskonale ilustruje reklama stosowana przez spółkę Vivus Finance sp. z o.o., która decyzją z dnia 31 grudnia 2015r. została zdyscyplinowana przez Prezesa UOKiK za stosowanie reklamy wprowadzającej w błąd.

zobacz post

Oddelegowanie pracownika – opodatkowanie i składki na ubezpieczenie

podatki

Obecnie nikogo już nie zdziwi możliwość wykonywania zawodu niekoniecznie na terytorium swojego kraju. Częstym zjawiskiem jest dziś sytuacja oddelegowania przez polską Spółkę swoich pracowników do czasowego świadczenia pracy na terenie Niemiec lub na odwrót. W tym zakresie skupimy się dziś na opodatkowaniu takiego procederu oraz regulacjach dotyczących oskładkowania opartych na międzynarodowej umowie o zabezpieczeniu społecznym.

autor

zobacz post

Bariery inwestycyjne w Polsce – prawo podatkowe w czołówce

podatki

Według raportu PAIiIZ „Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski” przedsiębiorcy jednoznacznie wskazują, że prawo podatkowe nie ułatwia inwestowania i wymaga jeszcze wielu poprawek.

autor

zobacz post

T-Mobile Polska nieprawidłowo podwyższała abonament

konkurenci i konsumenci

Chciałoby się powiedzieć, że podwyższać abonament telefoniczny także trzeba umieć… Ten truizm nie będzie z pewnością budził miłych skojarzeń po stronie spółki T-Mobile Polska S.A. Przedsiębiorca ten, decyzją Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2015r., został bowiem ukarany karą finansową w kwocie ponad 4,5 mln zł – właśnie za niezgodne z prawem podwyższenie opłaty abonamentowej.

zobacz post
1 19 20 21 22 23 31