Biznes_spotkanie_tcm29-209511

Kto może, a kto nie może być członkiem rady nadzorczej? część II

biuro zarządu, strefa wspólnika

Pierwsza część wpisu zawierała generalne uwagi na temat ograniczeń w zasiadaniu w organie nadzoru i skutków ich naruszenia. Dzisiaj już konkretne zakazy, które trzeba mieć na uwadze, nie tylko przy wyborze członka rady, ale przez cały czas trwania kadencji.

zobacz post

Jak zawierać umowy ze spółką komandytową?

przedsiębiorstwo

Cyklu wpisów dotyczących zawierania umów z poszczególnymi spółkami handlowymi ciąg dalszy – tym razem postaram się Wam przybliżyć mechanizm reprezentacji spółki komandytowej. Spółką komandytową jest spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

zobacz post

Kto może, a kto nie może być członkiem rady nadzorczej? część I

biuro zarządu, strefa wspólnika

Działa w Twojej spółce rada nadzorcza? A może sam zasiadasz w radzie? A czy potrafisz sobie wyobrazić, że jej uchwały są nieważne; jej członkowie bezpodstawnie pobierają wynagrodzenie, a do tego nie powinni otrzymać absolutorium? Wydaje się niemożliwe!? No to, lepiej sprawdź …

zobacz post

Jak zawierać umowy ze spółką partnerską?

przedsiębiorstwo

Kontynuując temat reprezentacji spółek handlowych w procesie zawierania umowy, dziś postaram się wyjaśnić Wam, na co zwracać uwagę podczas zawierania umowy ze spółką partnerską. Spółki takie są tworzone chociażby przez adwokatów, architektów, doradców podatkowych, maklerów, lekarzy, księgowych czy też tłumaczy przysięgłych.

zobacz post

Jak zawierać umowy ze spółką jawną?

przedsiębiorstwo

W jednym z poprzednich wpisów starałem się Wam przybliżyć, jak skutecznie zawierać umowy ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na to, że w obrocie występuje także stosunkowo wiele spółek jawnych uważam, że kwestia poprawnego zawierania umów z tymi podmiotami także wymaga wyjaśnienia.

zobacz post

Jak skutecznie zawrzeć umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

biuro zarządu, spółki z o.o

Dziś postaram się przybliżyć Wam, w jaki sposób powinniście zawierać umowy ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, aby ich zawarcie było skuteczne. Musicie pamiętać, że spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawa, jednakże ze względu na swą specyfikę musi być ona, w sposób sobie właściwy, odpowiednio reprezentowana w toku zawierania umowy.

zobacz post

Test wypłacalności

biuro zarządu

Planowana nowelizacja KSH, o której pisałam we wpisie „spółka z o.o. bez kapitału zakładowego”, to nie tylko mała rewolucja w zakresie kapitału zakładowego spółek z o.o., ale nowe rozwiązania mające ułatwić restrukturyzację przedsiębiorstw, wzmocnić sytuację wierzycieli i zmniejszyć ryzyko kredytowe firm. W praktyce będą niosły również ryzyka, których ustawodawca chyba nie wziął pod uwagę.

zobacz post

Od grudnia zmiany w KRS!!!

biuro zarządu

W grudniu mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czekają nas m.in. zmiany w zakresie wskazywania PKD.

zobacz post
1 24 25 26 27 28 30