Dotacje z PARP na kapitał obrotowy

przedsiębiorstwo

Wiele programów pomocowych zostało uruchomione w ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Na blogu niejednokrotnie opisywaliśmy rozwiązania publiczne oferowane w ramach tarczy antykryzysowej jak i programy administrowane przez PFR. W gąszczu instytucji łatwo przeoczyć nową ofertę PARP. Na czym polega program? Program uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu obejmuje dotacje na kapitał obrotowy. Celem finansowania jest Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku […]

zobacz post

Zwyczajne Zgromadzenie w 2020 r.

biuro zarządu

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem gospodarczym i doprowadziła do spowolnienia wielu aspektów bieżącej działalności. W związku z dynamiczną sytuacją, Ministerstwo Finansów postanowiło skorzystać z dodatkowych uprawnień przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej. W efekcie w 2020 r. spółki nie muszą śpieszyć się ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej umożliwiły Ministrowi Finansów wydawanie rozporządzeń określających inne terminy wykonywania różnych obowiązków sprawozdawczych w stanie zagrożenia epidemicznego jak i w stanie […]

zobacz post

Dobre praktyki na zdalne walne

biuro zarządu

Zdalne walne zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników zostały na szeroką skalę umożliwione dzięki przepisom tarczy antykryzysowej. Przeprowadzanie zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji miało umożliwić zachowanie reżimu dystansu społecznego. Wprowadzone przepisy budziły jednak wątpliwości w zakresie ich praktycznego stosowania. W tym celu Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Krajową Radą Notarialną opracowały rekomendacje dobrych praktyk notarialnych. Rekomendacje zawierają zbiór zalecanych sposobów postępowania […]

zobacz post

Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw częściowo zatwierdzona przez KE

finansowanie dłużne

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu rozwoju skierowana do dużych przedsiębiorców została częściowo zatwierdzona przez Komisję Europejską. Program pomocowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatwierdzono i wdrożono już jakiś czas temu. Rozwiązania skierowane do dużych firm wymagały jednak szerszej analizy ich wpływu na rynek europejski i dopiero teraz doczekały się częściowej aprobaty. Co zostało zaakceptowane? Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu Komisja Europejska zatwierdziła […]

zobacz post

Uproszczona restrukturyzacja

przedsiębiorstwo

Z doniesień medialnych wynika, że jednym z elementów tarczy antykryzysowej 4.0 ma być uproszczona restrukturyzacja. Postępowanie ma umożliwić szybkie ustabilizowanie sytuacji firmy poprzez restrukturyzację zadłużenia przy zminimalizowanym udziale sądu. Zatwierdzenie układu w nowej szacie? Uproszczona restrukturyzacja ma się w dużej mierze opierać na już obowiązującym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to funkcjonuje w ramach prawa restrukturyzacyjnego już od 2016 r. i polega na tym, że przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, wspólnie […]

zobacz post

Czy tarcza finansowa PFR jest opodatkowana?

przedsiębiorstwo

W ostatnich wpisach sporo miejsca poświęciliśmy tarczy finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Ten szeroko-oferowany system subwencji, w dużej mierze obsługiwany przez bankowość elektroniczną, stanowi podstawę do kierowania istotncyh strumieni pieniędzy do przedsiębiorców, celem zapobiegania skutkom pandemii. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z tarczy finansowej może generować zobowiązania podatkowe. Tarcza finansowa to program subwencyjny wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju. Zakres środków, które […]

zobacz post

Tarcza finansowa nie dla B2B

finansowanie dłużne

W ostatnich wpisach dosyć sporo miejsca poświęcałem tarczy finansowej oferowanej przez PFR. Co do ogólnych założeń zachęcam do zapoznania się z moimi poprzednimi wpisami tu i tu. Natomiast po opublikowaniu konkretnych warunków udzielania finansowania okazało się, że z procesu pomocowego zostały właściwie wyłączone firmy, które korzystają za zatrudnienia w modelu B2B. Co to jest zatrudnienie B2B? Zatrudnienie w modelu B2B jest tak naprawdę formą stałej współpracy między dwoma podmiotami […]

zobacz post

Tarcza finansowa rusza lada dzień

finansowanie dłużne

Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju pojawiła się informacja o tym, że 27.04.2020 r. tarcza finansowa uzyskała notyfikację Komisji Unii Europejskiej. Oznacza to, że istotny program pomocowy PFR’u będzie mógł wkrótce trafić do przedsiębiorców. Ogólne warunki finansowania W dalszym ciągu niestety nie znamy szczegółowych warunków finansowania w ramach tarczy finansowej. Ogólne informacje można przeczytać w przewodniku dostępnym na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Z przewodnika wynika, że dla mikrofirm […]

zobacz post
1 2 3 4 5 32