Zdalne zgromadzenia dla wszystkich

biuro zarządu

Zdalne zgromadzenia przeprowadzane w formie telekonferencji w obecny, trudnym okresie chyba będą jedynym sposobem, aby bezpiecznie zamknąć ubiegły rok obrotowy. Obecne przepisy już przewidują taką możliwość, aczkolwiek wymaga ona odpowiednich zapisów w umowie spółki lub statucie (szerzej o tym pisaliśmy tutaj). W jaki sposób mają natomiast działać te spółki, których akty korporacyjne nie przewidują odpowiednich postanowień? Rozwiązanie znajduje się w projekcie żywo dyskutowanej […]

zobacz post

Tarcza antykryzysowa – założenia filaru bezpieczeństwa pracowników

przedsiębiorstwo

Zapowiedziana przez Rząd Tarcza antykryzysowa doczekała się w końcu założeń legislacyjnych. Na podstawie dostępnego w mediach projektu nowelizacji specustawy ws. koronawirusa możemy ocenić pierwszy kształt regulacji mających na celu zapobiec zwalnianiu pracowników. Tarcza antykryzysowa w pierwszym filarze tj. bezpieczeństwo pracowników kierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorców i finansowana ma być z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Benefit ma polegać na przyznaniu przedsiębiorcom rekompensat związanych z kosztami wynagrodzeń oraz pokryciu kosztów […]

zobacz post

Jak koronawirus i specustawa wpłyną na przedsiębiorców?

przedsiębiorstwo

Koronawirus doczekał się swojej specustawy. Szczególne rozwiązania prawne mogą nakładać na przedsiębiorców nietypowe obowiązki lub ograniczenia w celu zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii. Szczególną formą ingerencji w sposób funkcjonowania przedsiębiorców są polecenia wydawane przez określone organy administracyjne i nakładające obowiązki związane z przeciwdziałem COVID-19. Polecenia Premiera Specustawa przyznała Prezesowi Rady Ministrów uprawnienie do wydania na wniosek wojewody i po poinformowaniu Ministra Gospodarki poleceń wszelkim przedsiębiorcom, osobom […]

zobacz post

WIS – Wiążąca informacja skarbowa

podatki

Od listopada ubiegłego roku możemy zapytać Krajową Administrację Skarbową o poprawność stosowanych stawek VAT. W odpowiedzi na pytanie, Fiskus wydaje tzw. WIS’y tj. wiążące informacje stawkowe. Od niedawna Ministerstwo Finansów uruchomiło oficjalną wyszukiwarkę wisów, która pozwala zapoznać się już wydanymi informacjami. Co to jest WIS? Wiążąca informacja stawkowa jest specjalną decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Informacja odnosi się zarówno do przypadków dostawy […]

zobacz post

Połączenie odwrotne będzie prostsze

biuro zarządu

Połączenie odwrotne (zwane również Downstream Merger) jest ciekawą formą reorganizacji grupy kapitałowej, która może przynieść korzyści biznesowo-organizacyjne. Niemniej jednak do tej pory niejasne przepisy budziły wątpliwości co do sposobu jej przeprowadzenia, co generowało ryzyka prawne. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych spowoduje, że przeprowadzanie tych procesów od 1 marca 2020 r. stanie się łatwiejsze. Czym jest połączenie odwrotne? Połączenie odwrotne to szczególna forma połączenia […]

zobacz post

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy

biuro zarządu

O elektronicznym sądownictwie pisaliśmy już co nieco tutaj. Okazuje się jednak, że e-sąd w Lublinie nie jest jedynym sposobem na uzyskanie orzeczenia za pośrednictwem internetu. Od pewnego czasu w Polsce funkcjonuje pierwszy w pełni elektroniczny sąd arbitrażowy – Ultima Ratio. Czym jest Elektroniczny Sąd Arbitrażowy? Ultima Ratio to pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy (Polubowny) funkcjonujący przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej […]

zobacz post

UOKiK ostrzega przed wekslami

efektywne inwestowanie

Obowiązkowa dematerializacja obligacji oraz konieczność ich rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. znacznie zwiększyły koszty i wydłużyły czas emisji tych walorów. W efekcie na rynku pojawiły się alternatywne formy zbierania kapitału w postaci tzw. weksli inwestycyjnych. UOKiK ostrzega jednak przed korzystaniem z tych rozwiązań. W lipcu ubiegłego roku przy okazji obostrzeń dotyczących emisji obligacji korporacyjnych pisaliśmy o ofertach objęcia weksli inwestycyjnych. UOKiK […]

zobacz post

E-sąd furtką dla windykatorów?

blog

Jednym z głównych punktów ostatniej, dużej nowelizacji kpc było ograniczenie przepisów dotyczących tzw. fikcji doręczenia. Chodziło o to, aby informacja o sprawie cywilnej rzeczywiście dotarła do adresata, a nie jedynie została dwukrotnie awizowana. Jak się jednak okazuje, nowe zasady nie zawitały do e-sądu. Co to jest e-sąd? Wydział VI Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – popularnie zwany e-sądem – to specjalnie wyznaczony sąd, który zajmuje […]

zobacz post
1 2 3 4 5 30