Warunkowa umowa sprzedaży udziałów – ochrona nabywcy

blog

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów albo warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów jest często wykorzystywane w praktyce transakcji M&A. Przy takich konstrukcjach przejściowych pojawia się naturalne pytanie o to, co się stanie jeżeli sprzedający, w okresie zanim ziściły się warunki zawieszające, nielojalnie postanowi sprzedać udziały osobie trzeciej? Czy poszkodowanemu inwestorowi przysługują jakieś instrumenty ochronne? Odpowiedź na wyżej postawione pytanie nie jest niestety łatwa. Nie ulega […]

zobacz post

Klauzula drag along i tag along

Proces inwestycyjny

Drag along i tag along albo prawo pociągnięcia i prawo przyłączenia się to klauzule, które coraz częściej możemy napotkać w umowach inwestycyjnych oraz umowach/statutach spółek. Oba rodzaje postanowień służą skoordynowaniu poczynań wspólników w kierunku sprzedaży spółki zewnętrznemu inwestorowi. Drag Along Prawo pociągnięcia (z ang. drag along right) jest to postanowienie umowy inwestycyjnej albo umowy/statutu spółki, pozwalające wspólnikowi, który pozyskał potencjalnego nabywcę na udziały, zmusić pozostałych wspólników do sprzedaży […]

zobacz post

KRS nie wpisze nieważnej uchwały

biuro zarządu

Wiele uchwał podejmowanych przez zgromadzenia wspólników spółek z o.o. albo walne zgromadzenia spółek akcyjnych wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy, przed kim kiedykolwiek stanął problem sporządzenia wniosku do KRS zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że w procedurach rejestrowych trzeba być niezwykle skrupulatnym i drobiazgowym. Czasami kwestie sprawiające wrażenie nieistotnych urastają do rangi problemu uniemożliwiającego wpis w rejestrze. Okazuje się jednak, że sąd rejestrowy dysponuje dodatkowym orężem […]

zobacz post

Pre-pack czyli likwidacja przygotowana w upadłości

przedsiębiorstwo

Upadłość to słowo nierzadko budzące grozę wśród przedsiębiorców. Trudno się dziwić – do rzadkości bowiem należą sytuacje, w których spółka borykająca się z istotnymi trudnościami finansowymi unika likwidacji bez pozyskania zewnętrznego zastrzyku kapitału. Niemniej jednak, pewnym sposobem na częściowe ratowanie tonącego przedsiębiorstwa jest likwidacja przygotowana czyli tzw. pre-pack. Likwidacja przygotowana (z ang. pre-pack) pozwala na szybką sprzedaż aktywów niewypłacalnej spółki na rzecz nabywcy, który gotowy […]

zobacz post

e-sprawozdania finansowe

blog

E-sprawozdania finansowe Począwszy od 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady sporządzania i zgłaszania sprawozdań finansowych spółek. Formuła e-sprawozdań Począwszy od 1.10.2018, sprawozdania finansowe spółki powinny być sporządzane w formie elektronicznej, w strukturze logicznej opublikowanej w biuletynie informacji publicznych przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że sposób sporządzania rocznych sprawozdań finansowych upodobni się do sporządzania jednolitych plików kontrolnych (JPK). Zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania księgowego celem ustalenia, […]

zobacz post

NDA – umowa o zachowaniu poufności

sprzedaż firmy

NDA (z ang. non-disclosure agreement), czyli umowa o zachowaniu poufności, to stały element procesu transakcyjnego. Z powodu naleciałości z amerykańskiego systemu prawnego ta pozornie prosta umowa bardzo często zostaje rozdmuchana do znacznych rozmiarów, nierzadko przekraczających rzeczywistą potrzebę. Jakie jednak elementy rzeczywiście powinny znaleźć się w NDA? Przedmiotem umowy o zachowanie poufności jest określenie zasad wzajemnego obchodzenia się stron z dokumentami i informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. […]

zobacz post

Zarząd bezkadencyjny

spółki z o.o

Zarząd bezkadencyjny to interesujące rozwiązanie, które można napotkać w niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy kodeksu spółek handlowych są w wielu punktach dosyć elastyczne. W większości przypadków udziałowcy mają prawo kształtować treść umowy spółki tak, aby odpowiadała ich potrzebom. Wspomniana swoboda regulacyjna jest szczególnie przydatna w kwestiach najbardziej związanych z bieżącą działalnością spółki, a do takich bez wątpienia należy zarządzanie spółką. W spółkach kapitałowych (spółce […]

zobacz post

Przekształcenie przedsiębiorcy

przedsiębiorstwo

Od jakiegoś czasu polskie prawo daje możliwość przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub akcyjną). To ciekawe rozwiązanie pozwala w sposób możliwie bezbolesny dopasować szatę prawną prowadzonego biznesu do jego skali i ryzyka. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się temu, jak taki proces przekształcenia przebiega i z jakimi konsekwencjami się wiąże. Powodów dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę może być wiele. […]

zobacz post
1 2 3 4 5 23