Zgłaszanie umów o dzieło

podatki

Umowa o dzieło jest często praktykowaną formą współpracy. Zyskała ona szczególną popularność w branży medialnej i bardzo często dotyczy tworzenia audycji, materiałów wideo, artykułów czy innych treści tworzonych przez freelancerów. Z początkiem 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania ZUS’u o zawieranych umowach o dzieło. Zgłaszanie umów o dzieło Zgodnie z przepisem dodanym do art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład […]

zobacz post

CIT dla spółek komandytowych od maja 2021?

blog

W 2021 r. ustawodawca zafundował wspólnikom spółek komandytowych dużą zmianę w postaci obłożenia ich podatkiem CIT. Do ostatniej chwili niejasny był termin wejścia w życie nowelizacji. Ostateczne rozwiązanie ustawowe daje możliwość odsunięcia opodatkowania w czasie, co wymaga jednak podjęcia przez spółki dodatkowych działań jeszcze do końca tego roku kalendarzowego. O kwestii opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pisaliśmy już w listopadzie . Wtedy rozważane […]

zobacz post

Do więzienia za złamanie NDA?

przedsiębiorstwo

NDA (non-disclosure agreement) albo umowa o zachowaniu poufności to umowa, na której podstawie jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. Tego typu kontrakt jest na tyle często stosowany w obrocie, że nierzadko podchodzimy do niego w sposób bez refleksyjny. Tymczasem za naruszenie zobowiązań wynikających z NDA mogą grozić istotne sankcje. Co to jest NDA? NDA to umowa, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej […]

zobacz post

Porozumienie Polska-Niemcy o home office

podatki

Nowe porozumienie Polska-Niemcy rozwieje wątpliwości dotyczące opodatkowania pracowników na pracy zdalnej. Stan pandemii COVID-19 zmusił wielu pracodawców do szerszego wdrożenia zasad home-office. W przypadku pracowników na co dzień mieszkających w innym kraju – takie rozwiązania mogą mieć potencjalny wpływ na opodatkowanie wynagrodzenia. Listopadowe porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Niemiec dotyczy sposobu stosowania niektórych przepisów wiążącej te państwa umowy w sprawie unikania […]

zobacz post

Bez maseczki – bez dofinansowania

blog

Brak maseczki albo naruszenie jakichkolwiek innych ograniczeń COVID’owych może oznaczać pozbawienie dofinansowania. W niedzielę 29 listopada w życie weszła ustawa antycovidowa zawierająca szereg nowych rozwiązań prawnych w tym budzący wiele emocji, kontrowersyjny przepis. Ustawa antycovidowa albo właściwie ustawa z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 została opublikowana w sobotę 28 listopada i w większości weszła w życie 29 listopada 2020 r. Tego dnia […]

zobacz post

Jak nie stracić subwencji z PFR?

blog

Tarcza finansowa PFR przyznawana była w dosyć nerwowych i nierzadko chaotycznych warunkach. Świeżo po wiosennym lockdownie, dla wielu firm subwencje były jedyną szansą na zachowanie płynności finansowej. Nic dziwnego, że skrupulatne wczytywanie się w dokumentację odeszło na dalszy plan. Tymczasem, w zapisach regulaminu i umowy subwencyjnej czai się pułapka, która polskich przedsiębiorców może słono kosztować. Kłopotliwa reprezentacja Wnioski o udzielenie subwencji w ramach tarczy finansowej mikro, […]

zobacz post

Czy biznes czeka na fundacje rodzinne?

blog

Fundacje rodzinne to pomysł przeszczepienia do polskiego porządku prawnego rozwiązań funkcjonujących z powodzeniem w zagranicznych systemach. Prace nad nowym rozwiązaniem trwają już kilka lat, ale pierwszy projekt nowelizacji ma zostać opublikowany niebawem. Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem spotykanym w obcych systemach prawnych, zarówno z obszaru Unii Europejskiej jak i spoza niego. Zasadniczym powodem powołania takiej fundacji jest zarządzanie majątkiem rodziny i zapewnienie jego ochrony. Poniekąd, fundacja […]

zobacz post

Spółka nieruchomościowa na celowniku fiskusa

blog

Spółka nieruchomościowa już niedługo może trafić pod czujne oko fiskusa. Projekt nowelizacji wprowadzającej CIT dla spółek komandytowych zawiera w sobie także propozycje obciążenia dodatkowym podatkiem spółek, w których nieruchomości stanowią duży udział. Zmiany w prawie powinny bacznie śledzić podmioty z udziałem kapitału zagranicznego oraz te, które mają zostać sprzedane inwestorom spoza Polski. Jak jest obecnie? Polskie przepisy podatkowe przewidują tzw. krajową klauzulę […]

zobacz post
1 2 3 4 5 35