Klauzula shotgun

strefa wspólnika

Wspólnie realizowanie projektu przez równych partnerów inwestycyjnych w naturalny sposób narażone jest na ryzyko pata decyzyjnego. Współinwestorzy mogą mieć różny pogląd na to, w jakim kierunku przedsięwzięcie ma się rozwijać i w jaki sposób ma być zarządzane. Generalnie nie ma w tym nic zdrożnego, o ile strony ostatecznie są w stanie się dogadać. Problem jednak w tym, że często nie ma widoków na kompromis, a przeciągający się spór sprawia, że obie strony […]

zobacz post

Kto powołuje zarząd?

biuro zarządu, przedsiębiorstwo

Jak wiadomo, realną władzę w spółce kapitałowej ma ten, kto może powołać i zmienić zarząd. Domyślne zasady powoływania i odwoływania członków zarządu w spółce z o.o. oraz akcyjnej zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Niemniej k.s.h. przyznało pewne możliwości modyfikowania ogólnej zasady, które umożliwiają skrojenie spółki do bardziej skomplikowanych relacji inwestorskich. W spółce z o.o. domyślnie członkowie zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą wspólników. Oznacza to, […]

zobacz post

Zakaz zbywania przedmiotu zastawu

finansowanie dłużne

Zakaz zbywania przedmiotu zastawu jest jedną z klauzul, w które może zostać wyposażona umowa zastawu rejestrowego. Z uwagi na rosnącą popularność zabezpieczenia finansowania dłużnego (np. kredytów i obligacji) w drodze właśnie zastawu rejestrowego, prędzej czy później spółki korzystające z takiego finansowania natkną się na tego typu klauzulę. W jaki sposób działa takie zastrzeżenie i czy należy się go obawiać? Zastrzeżenie zakazu zbywania lub obciążania przedmiotu zastawu (z ang. […]

zobacz post

Opcja call i opcja put

Proces inwestycyjny

Opcja call i opcja put są rozwiązaniami wytworzonymi przez rynek kapitałowy, które powoli przedostają także do obrotu pozagiełdowego. Pierwotnie, oba te instrumenty służyły zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmiany kursu danego waloru. Z czasem ich funkcja zaczęła przybierać coraz bardziej spekulacyjny charakter. W dzisiejszej praktyce transakcyjnej opcje call i put pojawiają się często jako mechanizm zabezpieczania umów inwestycyjnych. O co jednak w tym wszystkim chodzi, […]

zobacz post

Zakaz konkurencji i klauzula wyłączności

Proces inwestycyjny

Zakaz konkurencji i klauzula wyłączności to kwestie mogące budzić uzasadnione obawy właścicieli start-up’ów, którzy poszukują zewnętrznych inwestorów. W dzisiejszym wpisie spróbuję nieco oswoić te dwa zagadnienia, wyjaśnić z czym się wiążą i poniekąd wytłumaczyć wolę inwestorów w zagwarantowaniu tego typu postanowień. Zarówno zakaz konkurencji jak i klauzula wyłączności są rozwiązaniami wprowadzanymi najczęściej do umów inwestycyjnych zawieranych pomiędzy pomysłodawcami/założycielami start-up’u, a nowy inwestorem niezależnie od tego, czy jest […]

zobacz post

Kowenanty finansowe – co to takiego?

finansowanie dłużne

Kowenanty finansowe to kolejne zaskakujące spolszczenie anglosaskiej terminologii rodem z globalnej finansjery, idealnie wpisujące się we współczesną „korpomowę”. Niemniej za tą interesującą ciekawostką lingwistyczną stoją bardzo często poważne pieniądze. W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć Wam czym właściwie kowenanty finansowe są i gdzie można się ich spodziewać. Tak zwane kowenanty finansowe pochodzą od angielskiej sformułowania financial covenants, które można mniej więcej przetłumaczyć jako „zobowiązania  […]

zobacz post

Wyjście ze spółki przez umorzenie udziałów

strefa wspólnika

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. często jest przedstawiane jako korzystny sposób wyjścia ze spółki i docelowa forma „scashowania się”. W oparciu o takie założenia nierzadko konstruowane są umowy inwestycyjne, które przewidują system i harmonogram umarzania udziałów w przyszłości. Niemniej jednak przy decydowaniu się na taki tryb występowania ze spółki należy pamiętać o pewnych dosyć istotnych ograniczeniach prawnych. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Dobrowolne oraz przymusowe umorzenie udziałów […]

zobacz post

Zgody wymagane na sprzedaż przedsiębiorstwa

sprzedaż firmy

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest jedną z najbardziej strategicznych czynności, jakich może dokonać firma. Po podjęciu decyzji o sprzedaży, znalezieniu nabywcy i przebyciu trudów wynegocjowania jej warunków, z powodu zmęczenia materiału można zapomnieć o pewnych warunkach formalnych, które są konieczne dla sfinalizowania transakcji. Jakie to warunki, o tym dowiemy się w dzisiejszym wpisie. Zgody korporacyjne Podstawowym warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy sprzedaży […]

zobacz post
1 2 3 4 5 20