Syndyk podważy transakcje upadłego

Proces inwestycyjny

Kiedyś już pisałem dlaczego powinna nas interesować sytuacja finansowa naszego dostawcy. Sprawa jest jednak znacznie poważniejsza, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Jako zabezpieczenie przed wyprowadzaniem cennego majątku z niewypłacalnego podmiotu ustawodawca wprowadził mechanizmy, które pozwalają na ponowne wprowadzenie majątku do masy upadłości i wykorzystanie go dla spłaty wierzycieli. Właśnie przez takie instrumenty, dokonując jakichkolwiek transakcji powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nasz kontrahent może […]

zobacz post

Equity crowdfunding

Proces inwestycyjny

Rewolucja cyfrowa z hukiem wkracza w życie korporacyjne. Rozwijające się platformy crowdfunding’owe zaczęły oferować wsparcie przy organizacji procesu emisji akcji. Tzw. Equity crowdfunding zaczyna jawić się jako interesująca alternatywa dla głównego parkietu giełdowego jak i dla Newconnect. Jak to wszystko wygląda z prawnego punktu widzenia? Equity crowdfunding w skrócie można zdefiniować jako pozyskiwanie kapitału bezpośrednio od rozdrobionych inwestorów. Wsparcie przy tym procesie […]

zobacz post

Zawieszonego wspólnika można pominąć

biuro zarządu

Póki w spółce zgoda, póty wiele spraw rozwiązuje się bez zbędnego formalizmu. Kurczowe trzymanie się procedur i dokumentów pojawia się najczęściej wtedy, kiedy dochodzi do tarć między wspólnikami i funkcjonariuszami spółki. Sprawy dodatkowo komplikuje sytuacja, w której jeden ze wspólników zostanie zawieszony w swoich prawach. Pojawia się w związku z tym pytanie, w jaki sposób powinno w takiej sytuacji działać zgromadzenie wspólników? Standardowo, przeprowadzenie zgromadzenia wspólników spółki […]

zobacz post

Compliance officer

biuro zarządu

Pod auspicjami Rady Ministrów toczą się intensywne prace na projektem nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Kierunek planowanych zmian zmierza do sankcjonowania często występujących sytuacji, w których nieprawidłowości w spółce są wynikiem wielu zbiegających się czynników, a nie przestępczego zachowania jednej osoby. Innymi słowy, nowe próbować błędy w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lekarstwem na patologie ma być dział compliance z compliance officer’em […]

zobacz post

Prokurent i prokura

przedsiębiorstwo

Funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego działania. Pozyskiwanie nabywców, zarządzanie kadrą, zapewnianie zaopatrzenia to zadania, za które odpowiedzialni są menadżerowie. Delegowanie kompetencji w ramach hierarchii przedsiębiorstwa zwykle odbywa się za pomocą odpowiednich pełnomocnictw. Bardzo jednak często w strukturze firmy obecni są prokurenci wymieniani niemal na równi z zarządem. W dzisiejszym wpisie chciałbym skupić się właśnie na roli, uprawnieniach i obowiązkach prokurenta. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które […]

zobacz post

Połączenie uproszczone

biuro zarządu

Na globalnym rynku królują potężne holdingi. Konsolidacja jest jedną z dróg do ucementowania swojej pozycji w biznesie. Nierzadko naturalną konsekwencją poszerzenia grupy kapitałowej o nową spółkę jest chęć połączenia spółek w jeden organizm. Przepisy prawa nie tylko umożliwiają takie działanie, ale również przewidują pewne mechanizmy ułatwiające połączenia w ramach grupy kapitałowej. W dzisiejszym wpisie chciałbym podjąć temat połączenia spółek w drodze przejęcia spółki córki przez spółkę matkę […]

zobacz post

Zajęcie wierzytelności

przedsiębiorstwo

Mogłoby się wydawać, że długi nasze kontrahenta są jego prywatnym problemem. Oczywiście, jeżeli nasz kontrahent jest nam winny pieniądze to fakt jego zadłużenia stawia pod znakiem zapytania jego wypłacalność. W dzisiejszym jednak wpisie chciałbym zwrócić uwagę na nieco inną sytuację. Czy zadłużenie naszego dostawcy, któremu płacimy wynagrodzenie, może w jakiś negatywny sposób rzutować na naszą sytuację? Wyobraźmy sobie, że nasz dostawca świadczący np. usługi transportowe popadł […]

zobacz post

Niejasny Regulamin

biuro zarządu

W dzisiejszym obrocie gospodarczym standardem jest posługiwanie się licznymi regulaminami, ogólnymi warunkami umownymi czy wzorcami umów. Stanowią one uzupełnienie umowy wykonawczej o standardowo stosowane klauzule, co pozwala ograniczyć treść samej umowy do niezbędnego minimum. Powiedzmy sobie jednak szczerze – czytelność tych obszernych dokumentów pozostawia bardzo często wiele do życzenia. Pozostaje jednak pytanie, czyj to problem? Ogólne warunki umowne (tzw. OWU) czy regulaminy […]

zobacz post
1 2 3 4 5 25