Kontrakt menadżerski na skali podatkowej

podatki

Kontrakt menadżerski na skali podatkowej – tak w skrócie można podsumować tezy wynikające ze świeżego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nazwa umowy jaka wiąże menadżera ze spółką nie ma szczególnego znaczenia, kluczowe są czynności faktycznie wykonywane na rzecz spółki. Sprawa, która trafiła na wokandę wojewódzkiego a następnie naczelnego sądu administracyjnego dotyczyła charakteru umowy wiążącej prokurenta ze spółką. Podatnik twierdził, że zawarł umowę na doradztwo, które świadczy w ramach prowadzonej przez siebie […]

zobacz post

Zarząd odpowie za zaległości spółki także po kadencji

biuro zarządu, podatki

Członek zarządu może ponieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki nawet jeżeli wystąpiły one po upływie jego kadencji. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kluczowe jest faktycznie sprawowanie funkcji członka zarządu a nie formalne podstawy powołania. Odpowiedzialność Członka Zarządu za długi podatkowe Przepisy Ordynacji Podatkowej przewidują odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej za zaległości podatkowe takiej spółki, jeżeli egzekucja z jej majątku nie pozwoliła […]

zobacz post

JPK VAT po nowemu

blog

JPK VAT obowiązuje już od 1 października 2020 r. Począwszy od tego okresu podatnicy VAT czynni zobowiązani są przekazywać do urzędu skarbowego deklaracje VAT i JPK w połączonej formie tj JPK_V7M albo JPK_V7K. Ponadto pojawił się nowy obowiązek identyfikacyjny w zakresie wskazywania kodów grup towarowych, kodów stosowanych procedur oraz ujawniania transakcji z podmiotami powiązanymi. W dzisiejszym wpisie omówimy kilka z nowych obowiązków ewidencyjnych. Na czym polega nowy JPK? […]

zobacz post

UOKiK zamknie twoją stronę internetową?

konkurenci i konsumenci

Kompetencja do zamykania domen internetowych ma być, według planów parlamentarzystów, nowym orężem w rękach UOKiK. Wątpliwości budzi jednak zupełny brak przesłanek i zasad, według których organ antymonopolowy będzie mógł korzystać ze swoich uprawnień. Ustawodawca sukcesywnie poszerza kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. W ubiegłym roku otrzymał on dostęp do tajemnicy skarbowej i bankowej. Z początkiem obecnego roku zyskał możliwości w zakresie zwalczania zatorów płatniczych. Mówi […]

zobacz post

Ulga na robotyzację

podatki

Zapowiadana przez Ministerstwo Rozwoju ulga na robotyzację ma wejść w życie już od początku 2021 r. Modernizacja, polepszenie jakości, elastyczności oraz komfortu pracy to efekty, które rząd spodziewa się uzyskać dzięki nowym rozwiązaniom. Na czym ma polegać ulga? Ulga ma funkcjonować w podobny sposób jak ulga na badania i rozwój. Ministerstwo wprost wskazuje na to, że konstrukcja ulgi (sposób dokonania dodatkowego odliczenia oraz stworzenie katalogu konkretnych wydatków, na które będzie […]

zobacz post

Crowdfunding donacyjny jak darowizna

podatki

Crowdfunding donacyjny jest stosunkowo świeżym i nowatorskim modelem prowadzenia biznesu. Możliwy dzięki platformom pośredniczącym między patronami a przedsiębiorcami, wpisuje się w rozwijający się trend sharing economy. Tak, jak to zwykle bywa gdy biznes wyprzedza prawo, podatkowe rozliczanie takiego modelu nie było dotychczas jasne. Crowdfunding donacyjny polega na tym, że grono fundatorów (zwanych patronami od największego serwisu pośredniczącego – Patronite) przekazuje przedsiębiorcy środki na prowadzenie przez niego […]

zobacz post

Embargo na wątpliwych dostawców rozwiązań informatycznych?

przedsiębiorstwo

Kiedy w 2017 roku z uwagi na zagrożenie szpiegostwa Amerykanie zakazali swoim rządowym instytucjom korzystania z oprogramowania antywirusowego Kaspersky wszyscy zastanawiali się, czy to jest kierunek, w którym podąży cyberbezpieczeństwo. Świat coraz bardziej zbliża się do wizji rodem z filmów sci-fi, w której megakorporacje ściśle współpracują z władzami i kontrolują każdy aspekt życia mieszkańców. Technologia najwyraźniej osiągnęła już ten etap, zaś dygnitarze powoli dostrzegają profity z korzystania […]

zobacz post

Koniec spółki komandytowej?

podatki

Spółka komandytowa od wielu lat cieszyła się niegasnącą popularnością w biznesie. W szczególnym mariażu ze spółką z o.o., łączyła w sobie zalety spółki kapitałowej (ograniczenie odpowiedzialności) ze spółką osobową (brak podwójnego opodatkowania). Sielanka może jednak wkrótce się skończyć, gdyż Rada Ministrów pracuje nad nałożeniem podatku CIT na spółki komandytowe. Projekt opodatkowania spółki komandytowej Jak możemy wyczytać w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opracowywany jest projekt […]

zobacz post
1 2 3 4 5 34