5 mld euro zaliczek dla Polski z KPO

5 mld euro zaliczek dla Polski z KPO. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała zmiany KPO, o które wystąpił polski rząd pod koniec sierpnia bieżącego roku. Środki te nie będą zależały od realizacji kamieni milowych, co umożliwi ich otrzymanie w krótszym czasie.

Zaliczka dla Polski z KPO

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Modyfikacje dotyczą kwoty 23 mld euro w pożyczkach, o które Polska zwróciła się 31 marca br. Stanowisko odnosi się także dodatkowych 2,76 mld euro dotacji z programu REPower EU, które wskazano w zmienionym KPO przedłożonym Komisji z końcem sierpnia bieżącego roku.

Stanowisko Komisji Europejskiej wobec KPO zapowiada możliwość otrzymania 5 mld euro zaliczki tj. około 22 mld zł. Zaliczka pochodzić będzie z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Chodzi wobec tego przede wszystkim o środki na transformację energetyczną. Według informacji przekazywanych przez resort, zaliczka nie będzie uzależniona od spełnienia przez Polskę kamieni milowych. Oznacza to możliwość szybszego uzyskania tych środków.

KPO motorem zielonej transformacji

Ogółem Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności to program obejmujący szereg inwestycji i reform. Łączna wartość KPO wynosi blisko 160 mld zł z czego niespełna 110 mld w postaci dotacji a nieco ponad 50 mld w ramach preferencyjnych pożyczek. Około 40 % budżetu przeznaczone zostanie na cele klimatyczne zaś przeszło 20% na transformację cyfrową.

Pojawienie się pierwszych, wcale niebagatelnych środków z KPO będzie istotnym stymulatorem rozwoju branż, którym KPO w dużej mierze jest dedykowane. Kluczowym celem programu jest transformacja energetyczna. W tym zakresie promowana będzie zielona energia oraz inwestycje nakierowane na zmniejszenie energochłonności. Z kolei sektor transformacji cyfrowej skupiać się będzie na inwestycjach w szybki internet oraz e-usługi.

Warto śledzić na bieżąco trwające nabory. Wprawdzie znacząca część środków z KPO uzależniona jest w dalszym ciągu od spełniania przez Polskę dodatkowych warunków – tzw. Kamieni milowych. Niemniej jednak, pojawienie środków zaliczkowanych powinno zintensyfikować możliwość korzystania z tego stymulatora finansowego.