Amortyzacja mieszkań jednak możliwa

Amortyzacja mieszkań jest jednak możliwa, co pokazują niedawne interpretacje podatkowe. Mimo tego, że od 2023 r. amortyzowanie budynków i lokali zostało wyłączone, w niektórych przypadkach okazuje się to wykonalne.

Amortyzacja mieszkań w budynku użytkowym

W ostatniej interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż dopuszczalne jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Jest to jednak możliwe wyłącznie jeśli spełnione jest kilka warunków. Po pierwsze poszczególne lokale znajdujące się w budynku nie mogą być wyodrębnione w świetle ustawy o własności lokali. Po drugie, budynek musi zostać zaklasyfikowany w klasyfikacji środków trwałych jako budynek niemieszkalny. Aby zaklasyfikować w taki sposób budynek, mniej niż połowa jego powierzchni może być wykorzystywana na cele mieszkalne.

Przy spełnieniu powyższych wymogów zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych nie obowiązuje. Właściciel tak naprawdę amortyzuje budynek niemieszkalny, czego przepisy nie wykluczają. To, że w budynku niemieszkalnym znajdują się lokale mieszkalne ma znaczenie drugorzędne.

Warto zwrócić uwagę, że administracja skarbowa (w tym KIS) nie zajmują się klasyfikowaniem budynków. Organem uprawnionym do orzekania w zakresie klasyfikacji środków trwałych jest urząd statystyczny. Krajowa Informacja Skarbowa polega na jego stanowisku.

Inwestycja w obcym środku trwałym

Inny sposób umożliwiający ujęcie mieszkań w kosztach podatkowych został wskazany w marcowej interpretacji KISu. Stan faktyczny analizowany w tej interpretacji był nieco bardziej złożony. Chodziło o podatnika, który był najemcą nieruchomości, na którą poczynił istotne nakłady na lokal mieszkaniowy. Powstało więc u niego aktywo w postaci inwestycji w obcym środku trwałym. W 2023 r. podatnik utracił możliwość amortyzowania takiej inwestycji. Niemniej jednak, fiskus potwierdził, że w sytuacji, gdyby umowa najmu została wypowiedzenia, wówczas nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego będzie stanowiła dla takiego podatnika koszt uzyskania przychodu. Co więcej, dla takiej kwalifikacji podatkowej nie będzie miało znaczenia to, czy wynajmujący zwróci najemcy równowartość nakładów na jego własność czy też nie.

Światełko w tunelu

Wnioski o interpretacje dotyczące amortyzowania mieszkań nie szokują. Wielu inwestorów poczyniło znaczące nakłady na nieruchomości mieszkaniowe w celach biznesowych. Zakaz amortyzacji wprowadzony przepisami Polskiego Ładu istotnie wpłynął na rentowność tego typu działań. Nic więc dziwnego, że poszukiwane są rozwiązania pozwalające utrzymać poprzednie zasady. Korzystne interpretacje podatkowe pokazują, że nawet nieco egzotyczne rozwiązania potrafią znaleźć akceptację po stronie fiskusa.