Będą Polskie REIT ‘y ?

Rząd utworzył międzyresortowy zespół, który ma opracować regulacje dotyczące polskich REIT ‘ów. Pracom zespołu przewodniczy Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii – Anna Kornecka. Będzie to już drugi projekt ustawy dotyczący tego tematu. Poprzedni niestety nie doczekał się finalizacji.

Co to są REIT ’y?

REIT czyli Real Estate Investment Trust to popularne za granicą, notowane na giełdzie fundusze, które lokują środki w nieruchomości, a swoim inwestorom wypłacają zysku z najmu. Inwestycja w REIT pozwala czerpać korzyści i uzyskać ekspozycję na rynek nieruchomości osobom dysponującym mniejszym kapitałem. Dla zamożniejszych jest to również atrakcyjne rozwiązanie bowiem pozwala lepiej zdywersyfikować ryzyko niż w przypadku inwestycji bezpośrednio w lokale.

Czym REIT ’y mogą być dla Polski?

Z uwagi na twarde zabezpieczenie (nieruchomości), inwestycja w REIT ‘y często postrzegana jest jako stosunkowo bezpieczna. Przy rekordowo niskim oprocentowaniu lokat bankowych, uczestnictwo w tego typu funduszu może okazać się ciekawą alternatywą. Tym niemniej, inwestorów indywidualnych z pewnością interesować będą takie kwestie jak koszty zarządzania funduszem czy sposób opodatkowania dywidend przezeń wypłacanych. Póki co tutaj propozycji nie znamy.

Z perspektywy interesów kraju, wprowadzenie REIT’ów może stymulować napływ lokalnego kapitało do dynamicznie rozwijającego się rynku developerskiego. Dzięki REIT’om chciałoby się wypchnąć trochę kapitału zagranicznego na rzecz polskiego. Z drugiej strony, można mieć obawy, czy dalszy napływ środków do tego przegrzanego sektora gospodarki nie doprowadzi do jeszcze większego wzrostu cen i „pompowania bańki”.

W Polsce źródłem finansowania nieruchomości komercyjnych jest nadal, przede wszystkim, kapitał zagraniczny. Działalność krajowych REIT może stopniowo zmienić te dysproporcje. Fundusze firm inwestujących w nieruchomości byłyby w tym kontekście ważnym elementem budowy kapitału krajowego

– wiceminister Anna Kornecka.

Kto pracuje nad ustawą?

Zespół został powołany przy Radzie Ministrów i odpowiedzialny jest m.in. za opracowanie rekomendacji co do założeń rozwiązań legislacyjnych związanych z nową formą inwestowania. Członkiem zespołu jest m.in. reprezentant ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jak i również przedstawiciele ministerstw finansów, gospodarki i instytucji finansowych. W składzie zespołu znaleźli się także osoby delegowane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz KNF. Do udziału w pracach zespołu zaproszono także przedstawicieli NBP, BGK, GPW oraz PFR.

Jako resort odpowiadający za mieszkalnictwo, rozwój i przedsiębiorczość, przygotowanie regulacji dotyczących firm inwestujących w nieruchomości postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat korzyści i szans, jakie są związane z tą formą działalności

wiceminister Anna Kornecka.

Z komunikatem dotyczącym otwarcia prac zespołu można zapoznać się tutaj