Będziemy bardziej oszczędni energetycznie

Oszczędność energetyczna jest jednym z celów, do których intensywnie dąży Unia Europejska. Dyrektywa unijna z 2018 r. wyznacza dosyć ambitny cel, którego realizacja wymaga uruchomienia motywujących instrumentów prawnych.

Dyrektywa unijna 2018/2002/UE nakłada na członków Unii Europejskiej obowiązek osiągnięcia w latach 2021/2030 łącznych oszczędności zużycia energii finalnej w wysokości 0,8 proc średniorocznego zużycia energii finalnej w latach 2016-2018. Wyjąwszy system certyfikatów efektywności energetycznej, w Polsce nie funkcjonowały szeroko narzędzia umożliwiające poprawę efektywności użytkowania energii. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie dodatkowych instrumentów służących osiągnieciu unijnego celu. Z tego powodu ustawodawca zdecydował się wprowadzić finansowane z budżetu państwa lub UE programy i instrumenty poprawiające efektywności energetyczną.

Dzięki nowelizacji ustawa o efektywności energetycznej umożliwia realizowanie obowiązku w zakresie efektywności energetycznej za pomocą programów bezzwrotnych dofinansowań. Ich celem jest przeprowadzanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną u odbiorców końcowych. Tego typu przedsięwzięciem może być wymiana urządzeń lub instalacji służących do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody na wersje o wyższej klasie efektywności energetycznej. Alternatywnie dotowane może być przyłączanie do sieci ciepłowniczej.

Ponadto, celem monitorowania wdrażania dyrektywy efektywnościowej Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzić będzie specjalny rejestr oszczędności energii finalnej. Rejestr zawierał będzie informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty, formy i kwoty dofinansowania, a także dane na temat uzyskanej oszczędności energetycznej.

Nowelizacja wprowadza także szereg innych zmian, które mogą okazać się nieco bardziej uciążliwe. W pierwszej kolejności zakłada się objęcie systemem świadectw efektywności energetycznej także przedsiębiorstw paliwowych wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe. Również właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych może czekać dodatkowa praca. Nałożono na nich bowiem obowiązek wyposażenia istniejących w tych budynkach ciepłomierzy i wodomierzy w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt w terminie do 2027 r.