Regulamin użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

podatki

Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się zmiany podatkowe na tle rozliczeń pojazdów służbowych wykorzystywanych także do celów prywatnych. Pracownik, który skorzysta z możliwości wykorzystania samochodu służbowego do swoich własnych celów, otrzymuje w ten sposób dodatkową korzyść z tytułu wykonywanej pracy. Korzystając z pojazdu w pełni nieodpłatnie lub też nieodpłatnie jednakże do określonego limitu, uzyskuje profit, który zgodnie z treścią art. 1 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu, jako dochód osoby fizycznej. Jak zatem prawidłowo wyliczyć tego rodzaju świadczenie?

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (3)

podatki

W ramach poprzedniej części sprecyzowałam takie pojęcie jak dochód CFC i wskazałam z jakimi nowymi obowiązkami wiąże się opodatkowanie zagranicznych spółek CFC. Teraz czas na bardziej optymistyczną część nowelizacji.

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (2)

podatki

W ramach pierwszej części dotyczącej opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych CFC przybliżyłam Wam podstawowe pojęcia, ułatwiające dalsze poruszanie się w ramach niniejszego zagadnienia. Teraz kiedy już wiesz czym jest zagraniczna spółka kontrolowana istotne jest ustalenie, co należy rozumieć przez dochód CFC i jakie nowe obowiązki powstały na tle zmian w tym zakresie w ramach prawa podatkowego.

(więcej…)

Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? (1)

podatki

Raje podatkowe? Nie ma chyba osoby, która by o nich nie słyszała. Dla wielu pojęcie to łączy się nierozerwalnie z innym – optymalizacja podatkowa. Wykorzystanie rajów podatkowych jako metody odciążenia podatnika pod względem podatkowym to jeden ze sposobów optymalizacji. Atrakcyjność oazy podatkowej polega na dochowaniu na jej terytorium tajemnicy handlowej i bankowej oraz istnieniu możliwości rozwoju działalności dzięki panującym tam jasnym zasadom podatkowym.Przede wszystkim jednak, jak stwierdził S. Starchild, to kraje, w których nie tylko system prawny, ale również tradycja, system podatkowy i porozumienia z podmiotami spoza granic danego państwa umożliwiają zredukowanie obciążeń podatkowych. Dlaczego więc w praktyce nie jest tak różowo?

(więcej…)

1 4 5 6