CBR – interpretacja podatkowa VAT UE

Cross-Border Ruling to system zapewniania większej pewności podatkowej w warunkach międzynarodowych. Polska dołączyła do programu pilotażowego. Jego celem jest stworzenie mechanizmu udzielania interpretacji podatkowych dotyczących podatku VAT w skali całej Unii Europejskiej. Na razie w programie uczestniczy 18 państw członkowskich.

Czym jest program CBR?

VAT UE CBR to projekt uruchomiony w ramach grupy EU VAT Forum. Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT. Ma on pozwolić uzyskać pewność co do zasad opodatkowania danej transakcji w VAT różnych państw UE. Pilotażowy projekt powinien redukować ryzyko podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Dzięki temu fiskus stworzy narzędzie zapobiegania sporom w VAT i zapewnienia jego neutralności fiskalnej.

W ramach programu podatnicy zyskają możliwość otrzymania CBR (Cross-Border Ruling). Stanowi on odpowiednik indywidualnej interpretacji podatkowej, odnoszący się do skutków podatkowych transakcji w VAT różnych państw członkowskich.

Na chwilę obecną program realizowany jest przez 18 państw członkowskich tj.  Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję.

Jak to działa?

Wnioskodawcy mogą wystąpić do Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie CBR w dwuetapowej procedurze. W pierwszej kolejności składa się wstępny wniosek CBR. Jego celem jest sprawdzenie szeregu wymogów formalnych. Chodzi o ustalenie m.in. czy sprawa ma charakter transgraniczny, dotyczy transakcji jeszcze niedokonanej, nie jest nadmiernie skomplikowana i odnosi się do państwa, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR. Tego typy wniosek można złożyć na formularzu CBR-1 (nie jest on jednak obligatoryjny). Wspomniany dokument przygotowujemy w formie elektronicznej, w języku polskim.

Jeżeli wstępny wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymujemy możliwość złożenia wniosku właściwego. Tutaj sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana. Wniosek musimy sformułować w języku polskim i angielskim. Nadto, jeżeli wymaga tego administracja podatkowa państwa członkowskiego UE, z którą uzgodnienia żąda wnioskodawca, również w języku wymaganym przez to państwo. Ponownie możemy (ale nie musimy) skorzystać z gotowego formularza.

W dalszej kolejności KAS przygotowuje swoje stanowisko, które konsultuje z administracją podatkową państwa członkowskiego UE wskazanego we wniosku. Jeżeli uzgodnienia się powiodą wnioskodawca otrzyma informację o treści interpretacji VAT UE CBR.

Zanonimizowaną interpretację VAT UE CBR publikuje Komisja Europejska i Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych. W tym zakresie procedura nie odbiega od zwykłych interpretacjach podatkowych,

Dużo niewiadomych

Na chwilę obecną cały system CBR jest dosyć improwizowany. Tryb wydawania CBR regulują właściwie jedynie przepisy wewnętrzne. Nie określają one terminów rozpatrywania wniosków, ani tym bardziej mocy ochronnej interpretacji. W konsekwencji pozyskaną interpretację trzeba będzie raczej traktować jako wskazówkę interpretacyjną. Z drugiej strony mówimy o wskazówce wydanej oficjalnie przez organ władzy państwowej.

Więcej informacji na temat CBR można pozyskać tutaj.