Crowdfunding donacyjny jak darowizna

Crowdfunding donacyjny jest stosunkowo świeżym i nowatorskim modelem prowadzenia biznesu. Możliwy dzięki platformom pośredniczącym między patronami a przedsiębiorcami, wpisuje się w rozwijający się trend sharing economy. Tak, jak to zwykle bywa gdy biznes wyprzedza prawo, podatkowe rozliczanie takiego modelu nie było dotychczas jasne.

Crowdfunding donacyjny polega na tym, że grono fundatorów (zwanych patronami od największego serwisu pośredniczącego – Patronite) przekazuje przedsiębiorcy środki na prowadzenie przez niego działalności. Najczęściej stosowany model zakłada, że podstawowe usługi świadczone przez przedsiębiorcę są dostępne publicznie, za darmo, bez konieczności uiszczania datków. Patroni finansują przedsiębiorcę z własnego altruizmu, a nie jako wynagrodzenie za otrzymywane usługi. Czasami fundatorzy gratyfikowani są przez pewne pomniejsze dodatki ( np. dostęp do newslettera), których rodzaj uzależniony jest od wysokości finansowania. Wyżej wymieniony system może być stosowany do działalności artystycznej (serwis muzyczny), publicystycznej (niezależne dziennikarstwo), czy rozrywkowej (prowadzenie vloga bądź podcastu).pexels-pixabay-259165

W niedawnej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zbiórki internetowe powinny zostać opodatkowane. Zdaniem fiskusa, środki otrzymywane w modelu crowdfundingu donacyjnego podlegają opodatkowaniu daniną od spadków i darowizn. W związku z tym wysokość podatku zależna jest od kwoty oraz stopnia pokrewieństwa łączącego obdarowanego z darczyńcą. W przeważającej mierze będziemy mieli wobec tego do czynienia z III grupą (osoby niespokrewnione). W ramach tej grupy z opodatkowania zwolnione są darowizny do kwoty 4.902 zł. Należy jednak pamiętać, że ustawa nakazuje sumowanie darowizn otrzymywanych od tej samej osoby przez okres 5 lat. Jeżeli w ciągu tego czasu suma środków przekroczy kwotę wolną, konieczne stanie się zastosowanie skali podatkowej, która dla III grupy podatkowej zakłada progresywną stawkę podatkową 12, 16 lub 20 proc. w zależności od kwoty darowizny.

Dyrektor KIS wskazał, że podatnik jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego w każdej sytuacji, w której kwota otrzymana od jednej osoby sumarycznie w ciągu pięciu lat przekroczy 4.902 zł – jeżeli przedsiębiorca jest osobą zaliczona do III grupy podatkowej. W praktyce oznacza to, że osoby prowadzące działalność opartą o finansowanie z tego typu publicznych zbiórek powinny prowadzić ewidencję swoich patronów, na podstawie której będą mogli stwierdzić, czy i w jakiej wysokości obowiązek podatkowy powstaje.

Interpretacja indywidualna została wydana 28 sierpnia 2020 r. pod znakiem 0111-KDIB2-2.4015.49.2020.3.MM i można z nią zapoznać się tutaj.