Członek Zarządu bez VAT

Członek Zarządu nie musi płacić VAT – zdecydował Naczelny Sad Administracyjny. Kwestie opodatkowania i oskładkowania usług zarzadzania budzą wiele emocji. Świeży wyrok NSA może pomóc tym menadżerom, którzy VAT-u płacić nie chcą.

Menadżer kontra Fiskus

W sprawie, którą przyszło rozpatrywać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, członek zarządu spółki z o.o. wystąpił o interpretację dotyczącą opodatkowania VAT. Wnioskodawczyni wskazała, że zawarła ze spółką kontrakt menadżerski. Nie prowadzi jednak zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jej pytanie dotyczyło potwierdzenia braku konieczności opłacania podatku od towarów i usług.

Fiskusa wyraził jednak negatywne stanowisko. Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała, że w przypadku umowy zlecenia, wyłączenie spod VAT-u wymaga, aby umowa regulowała trzy kwestie: warunki jej wykonywania, wynagrodzenie oraz odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich. KIS dopatrzył się problemów z trzecim warunkiem. Kontrakt menadżerski zawierał bowiem postanowienie o odpowiedzialności menadżera wobec osób trzecich za naruszenie praw autorskich.

Sądy w obronie menadżerki

Wnioskodawczyni zaskarżyła stanowisko fiskusa do sądów administracyjnych. Sądownictwo stanęło po stronie podatniczki przypominając, że działalność gospodarcza przestaje być samodzielna, gdy:

  • jest wykonywana przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej tego, na którego rzecz jest prowadzona,
  • nie powoduje ryzyka ekonomicznego usługodawcy,
  • nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich.

Sądy nie miały wątpliwości, że całości odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za usługi zarządzania spoczywa na spółce. Zapisy o odpowiedzialności zarządzającego za kwestie prawnoautorskie miały zupełnie akcesoryjny charakter. Uboczny aspekt odpowiedzialności menadżera nie może decydować o zakwalifikowaniu go jako osoby samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą.

NSA przypomniał, że należy kierować się zasadą proporcjonalności, współmierności i adekwatności. W gruncie rzeczy zarządzająca funkcjonuje na zbliżonych warunkach do pracownika spółki. Pracownik też przecież w niektórych sprawach może ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich. Nie stanowi to jednak podstawy do pozbawienia go statusu pracownika. Pracownik nie staje się podatnikiem VAT z powodu samej potencjalnej odpowiedzialności za jakiś wąski wycinek swoich działań.

Członek Zarządu bez VAT-u

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje na to, że w standardowym przypadku kontrakt menadżerski nie podlega opodatkowaniu VAT. Menadżera zwykle nie można bowiem uznać za osobę prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą. Praca menadżera opiera się o strukturę spółki. Ryzyko ekonomiczne jego działań również leży po stronie Spółki. Nadto z zasady menadżer nie odpowiada za swoje działania wobec osób trzecich. Zakreślenie takiej odpowiedzialności w wąskim zakresie (np. prawnoautorskim) nie zmienia tej oceny.

Wyrok zapadł pod sygnaturą akt: I FSK 2066/18