Estoński CIT – mały podatnik i stawka podatku

Estoński CIT przewiduje niższą stawkę podatku dla małych podatników, nieprzekraczających określonych obrotów rocznych. Konstrukcja podatku powoduje jednak oderwanie okresu generowania przychodu od momentu opodatkowania. Zdaniem fiskusa, o wysokości stawki decyduje skala obrotów badana na moment wypłaty zysku, a nie na moment jego osiągania.

Estoński CIT – stawka podatku

Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek) to interesujący model opodatkowania spółek, który w 2022 r. zaczął intensywnie zyskiwać na popularności. Do dwóch zasadniczych korzyści tego modelu należy odroczenie opodatkowania dopiero na moment konsumpcji zysków, a także zmniejszenie efektywnej stawki opodatkowania zysków. Szerzej tę instytucję omawiałem już we wcześniejszych wpisach.

Estoński CIT przewiduje dwie stawki opodatkowania, zależne od obrotów spółek. Dla podatników małych (roczny obrót ze sprzedaży do 2 mln euro brutto) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą stawka wynosi 10%. Pozostałe spółki obciążone są stawką 20%. O tym, w jaki sposób stawki te wpływają na efektywne opodatkowanie całej struktury pisałem tutaj. Jak więc widać, skala działalności ma istotne znaczenie dla wysokości obciążenia.

Mały podatnik, ale na jaki dzień?

Praktyczne ustalanie stawki opodatkowania jest trudniejsze niż się wydaje. W ryczałcie od dochodów spółek mamy bowiem rozdzielony moment wypracowania zysków od momentu ich opodatkowania. Innymi słowy, zyski wygenerowane w danym roku mogą zostać opodatkowane dopiero wiele lat później, w momencie podjęcia decyzji o ich wypłacie. Powstaje wobec tego naturalny problem, czy o wysokości stawki podatku decyduje skala działalności z chwili wypracowania zysku, czy z momentu jego wypłaty? Problem ten stał się przedmiotem rozstrzygnięcia w niedawnej interpretacji podatkowej.

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa wyrażonym w indywidualnej interpretacji podatkowej z 14 grudnia 2022 r. (sygnatura 0114-KDIP2-2.4010.186.2022.4.RK) istotna dla ustalenia właściwej stawki podatku jest data (miesiąc) podjęcia uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego netto. Nie jest istotna data faktycznej wypłaty tego zysku, ani rok za który jest wypłacany.

…właściwą wysokość ryczałtu wyznacza rok, w którym podejmowana jest uchwała o podziale zysku, nie ma natomiast znaczenia faktyczny moment wypłaty zysku, czy też rok za który dokonywana jest wypłata.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna sygn. akt  0114-KDIP2-2.4010.186.2022.4.RK

Oznacza to, że powinniśmy badać skalę obrotów ze sprzedaży brutto w roku podatkowym poprzedzającym rok podjęcia uchwały o podziale zysków. W efekcie, stawka podatku w estońskim CIT może być inna, niż wskazywałyby obroty spółki w roku, w którym wypracowała zysk. Ta rozbieżność może działać w dwie strony. Jeżeli spółka osiągnęła zysk w roku, w którym miała wysokie obroty, ale wypłaca go później, gdy jej obroty spadły – stawka podatku będzie niższa. Analogicznie, jeżeli spółka, która osiągnęła większy rozmiar, wypłaca zyski z okresu, w którym jej obroty nie przekraczały progu – i tak będzie musiała zastosować podwyższoną stawkę.