Estoński CIT trzeba wybrać do końca stycznia

Estoński CIT trzeba wybrać do końca stycznia. W przeciwnym razie okaże się, że spółka będzie musiała dodatkowo zamykać księgi podatkowe i sporządzić dodatkowe sprawozdanie finansowe.

Estoński CIT – do kiedy trzeba zgłosić?

Warunkiem skorzystania z ryczałtowego opodatkowania (tzw. Estońskiego CIT’u) jest poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej formy opodatkowania. Zawiadomienie składa się na formularzu ZAW-RD w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany Estońskim CIT’em. W praktyce, dla wielu spółek oznacza to termin 31 stycznia. Stąd z decyzją o wyborze ryczałtu należy się pośpieszyć.

Możliwe jest złożenie wniosku o stosowanie Estońskiego CIT’u także w trakcie roku podatkowego. Warunkiem jest jednak zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem. Podjęcie decyzji do końca stycznia pozwoli uniknąć tej dodatkowej formalności

Estoński CIT  po nowemu

Przepisy Polskiego ładu wprowadziły dużo zmian do ryczałtu dla spółek. Przede wszystkim uczyniły go bardziej dostępnym. Zniesiono limit przychodów, który dotychczas wyłączał duże spółki z tego rozwiązania. Nie ma również konieczności wykazywania określonych nakładów inwestycyjnych. Od początku roku z ryczałtu mogą także korzystać spółki komandytowej jak i komandytowo-akcyjne.

Utrzymano jednak warunek prostej struktury korporacyjnej. Spółka nie może posiadać żadnych udziałów w innych podmiotach. Z kolei właścicielami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Nadto spółka korzystająca z estońskiego CIT’u powinna docelowo zatrudniać co najmniej 3 osoby oraz osiągać przychody z działalności operacyjnej. Z tej formy opodatkowania wyłączone zostały również podmioty, które niedawno przechodziły procesy reorganizacyjne (połączenia, podziały it.). Szczegółowe wymogi należy zawsze zweryfikować przy analizowaniu możliwości skorzystania z estońskiego CIT’u.

Dlaczego Estoński CIT może być atrakcyjny?

Omawiana forma opodatkowania oferuje szereg ułatwień. Podatku dochodowego nie trzeba opłacać na bieżąco. Jest on pobierany gdy wypłaca się zysk, zasadniczo w formie dywidendy. Pozwala to zaangażować dodatkowy kapitał, który normalnie zostałby wydany na podatki. Co więcej, estoński CIT pozwala zredukować obciążenia podatkowe. Łączne podwójne opodatkowanie spółki i wspólnika wyniesie 20 proc. Dla małych podatników i 25 proc. dla większych podmiotów.

W konsekwencji estoński CIT może stanowić sensowną alternatywę podatkową w stosunku do wielu innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy powinny dokonać stosownych kalkulacji i symulacji w tym obszarze. Podatnicy, którzy rozliczają się zgodnie z rokiem kalendarzowym, najlepiej jeśli decyzje podejmą do końca stycznia. Pozwoli to uniknąć dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Z oficjalnymi informacjami na temat ryczałtu można zapoznać się tutaj.

Zachęcam do czytania również naszych pozostałych artykułów dotyczących Polskiego Ładu. Tutaj przeczytasz o oskładkowaniu menadżerów.