Globalny podatek minimalny (wyrównawczy) już w 2025 r. – znamy projekt

Globalny podatek minimalny (wyrównawczy) ma wejść w życie już w 2025 r. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Finansów udostępniło swój projekt regulacji i skierowało go do konsultacji. Rozwiązanie stanowi implementację dyrektywy unijnej i ma na celu opodatkowywanie dochodów wielkich grup kapitałowych tam, gdzie są one realnie osiągane.

Globalny podatek minimalny (wyrównawczy) okiem resortu

25 kwietnia resort finansów opublikował projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Z założenia ma to być akt prawny implementujący unijną dyrektywę Pilar II z końcówki 2022 r. O pracach nad tym rozwiązaniem sygnalizowaliśmy we wcześniejszym wpisie ze stycznia tego roku.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Opinie w sprawie projektu można przesyłać za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pod adresem globalny.minimalny@mf.gov.pl. Termin na zgłaszanie komentarzy upływa 17 maja br. Jak więc widać, resortowi zależy na szybkim wdrożeniu regulacji, o czym świadczy także krótkie vacatio legis – przepisy mają wejść w życie już w przyszłym roku.

Podstawowym celem regulacji jest zwalczanie zjawiska przenoszenia dochodów międzynarodowych grup kapitałowych do tych krajów, które posiadają najniższe opodatkowanie. Chodzi o złapanie w sieć grubych ryb, umykających krajowym fiskusom. Problem ten dotyczy raczej dużych grup kapitałowych, które za pomocą różnych mechanizmów są w stanie transferować swoje dochody. Stąd regulacja skierowana będzie do tych grup kapitałowych, których obroty roczne wnoszą co najmniej 750 mln euro.

Jeden podatek wyrównawczy w trzech filarach.

Projekt przewiduje trzy filary tzw. opodatkowania wyrównawczego tj:

  1. globalny podatek wyrównawczy,
  2. krajowy podatek wyrównawczy oraz 
  3. podatek wyrównawczy od niedostatecznie opodatkowanych zysków.

Globalny podatek wyrównawczy obciąża obowiązkiem podatkowym zasadniczo jednostkę dominującą, znajdującą się na szczycie grupy kapitałowej. Krajowy podatek wyrównawczy skierowany jest z kolei do jednostek składowych grupy kapitałowej i powinien być płacony tam, gdzie ulokowany został nisko opodatkowany dochód. Z kolei podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków jest swego rodzaju podatkiem domykającym. Wchodzi on w grę wtedy, gdy państwo, w którym działa spółka dominująca samo nie wdrożyło globalnego podatku wyrównawczego. W takiej sytuacji podatkiem od niedostatecznie opodatkowanych zysków obciążone mogą być jednostki z niższych szczebli drabiny korporacyjnej.

Projekt ustawy przewiduje również specjalny rodzaj interpretacji podatkowych, które mają służyć rozwiewaniu wątpliwości dot. podatku wyrównawczego. Tego typu dokument funkcjonować będzie pod nazwą opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego. Opinie wydawane będą przez Dyrektora KIS, podobnie jak zwykłe interpretacje indywidualne. Zasadniczą różnicą będzie jednak cena takiej opinii. Za samo złożenie wniosku należy uiścić opłatę wstępną w wysokości 25 tys. zł. Następnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, zostaniemy obciążeni jeszcze opłatą główną o wartości do 75 tys. zł.