KSeF obligatoryjny dopiero w 2026

Zgodnie z najnowszą nowelizacją – KSeF stanie się obligatoryjny dopiero w 2026 r. Na skutek przeprowadzonego przez Resort Finansów audytu biznesowo-technologicznego rządzący zdecydowali się po raz kolejny odroczyć wejście w życie przepisów. Pomimo chaosu organizacyjnego, dla przedsiębiorców to dobra wiadomość

KSeF odroczony do 2026

Zgodnie z uchwaloną w ekspresowym tempie nowelizacją przepisów ustawy vat’owskiej KSeF zostanie odroczony o półtora roku. Krajowy System e-Faktur ma wejść w życie w lutym 2026 r. Odroczenie obowiązku w czasie zapowiadane było już na początku bieżącego roku. Dopiero jednak w maju zostało przekute w konkretne rozwiązania legislacyjne.

KSeF boryka się z problemami już od samego powstania koncepcji systemu. Pierwotnie, Pierwotnie resort finansów planował wdrożenie elektronicznego systemu fakturowania jeszcze w 2023 r. Na etapie uzgadniania systemu z Unią Europejską, wejście w życie zostało odroczone do stycznia 2024 r. W lipcu zeszłego roku, ówcześni rządzący kupili sobie dodatkowe pół roku odroczenia systemu. W końcu obecna opcja polityczna przesunęła Krajowy System e-Faktur na początek 2026 r.

Audyt Krajowego Systemu e-Faktur

Decyzja o odroczeniu systemu nastąpiła na skutek przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu systemu. Z podsumowania audytu wynika, że badanie wykazało szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

Na podstawie wyników audytu podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku. Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT. Dzięki pracom, które przeprowadzimy system będzie niezawodny, bezpieczny i bardziej funkcjonalny. 

Marcin Łoboda Szef KAS

W związku z odroczeniem, resort planuje również zintensyfikować szkolenia ze stosowania systemu, poczynając od 2025 r.

KSeF kłopotliwe, kukułcze jajo

KSeF to scentralizowany, rządowy system za pośrednictwem, którego następować będzie cały obrót fakturami. Logiczną konsekwencją korzystania z tego rozwiązania jest to, że wszystkie wprowadzone doń faktury znajdą pod „pieczą” resortu. Faktury wystawiane w KSeF mają charakter ustrukturyzowany. Oznacza to, że zostają sporządzone zgodnie z narzuconym wzorem. Biorąc pod uwagę to, jak KSeF może wpłynąć na bieżące funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorców, wieść o kolejnym odroczeniu przepisów w czasie z pewnością wielu przyjmie z ulgą.