MF chce wprowadzić ETF i Zielone Obligacje

Ministerstwo Finansów przekazuje do konsultacji projekt nowelizacji mającej wprowadzić m.in. ETF i Zielone Obligacje. Celem jest zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona jego inwestorów. Ustawa będzie wdrażała zadania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Przekrojowa nowelizacja

Ministerstwo Finansów przekazuje do konsultacji projekt nowelizacji mającej wprowadzić m.in. ETF i Zielone Obligacje. Projekt przewiduje następujące rozwiązania:

  • Wprowadzenie Jednolitej Licencji Bankowej prowadzące do częściowego zniesienia obowiązków administracyjnych wobec banków prowadzących w swoich strukturach działalność maklerską.
  • Wprowadzenie definicji Obligacji Rozwojowych, tożsamej z zielonymi obligacjami określonymi przez międzynarodowe Zasady Zielonych Obligacji (Green Bond Principles).
  • Wprowadzenie regulacji dedykowanych funduszom ETF (Exchange-Traded Funds), eliminujące obowiązku regulacyjne niekompatybilne z ich modelem funkcjonowania.
  • Wprowadzenie przepisów umożliwiających rozwój w Polsce pożyczek papierów wartościowych (securities lending).
  • Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji czynnego żalu.
  • Zmianę obowiązujących regulacji w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego mającą na celu wyeliminowanie przypadków gold-platingu.

„Wprowadzamy do polskiego porządku prawnego takie rozwiązana jak jednolita licencja bankowa czy obligacje rozwojowe. Projekt realizuje też szereg postulatów rynku kapitałowego dotyczących eliminowania gold-platingu. Liczymy na konstruktywne uwagi wszystkich zainteresowanych, w ramach konsultacji”

Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

ETF, zielone obligacje i krótka sprzedaż

Szczególnie interesujące jest kilka pozycji z powyższej listy. Fundusze ETF cieszą się niesłabnącą popularnością na światowych rynkach finansowych. Fundusze te inwestują według bardzo prostej strategii wiernego naśladowania konkretnego indeksu. ETF dążą do tego, aby np. odzwierciedlać wyniki S&P 500, WIG20 czy MSCI World. Dzięki temu, że podążają za składem uznanego indeksu, nie wymagają szczególnego wkładu ze strony podmiotów zarządzających. To z kolei powoduje, że opłaty pobierane za zarządzanie nimi mogą być na bardzo niskim poziomie. ETFy odzwierciedlają istotę inwestowania pasywnego.

Zielone obligacji to z kolei instrument gromadzenia kapitału na rzecz projektów przyczyniających do ekologicznego zrównoważonego rozwoju. Środki pozyskane dzięki zielonym obligacjom mają służyć projektom z obszaru energii odnawialnej, elektryczności energetycznej czy czystego transportu. Państwa wspierające tego typu instrumenty finansowe zwykle przewidują benefity podatkowe dla podmiotów, które w nie inwestują. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA) stworzył zbiór dobrych praktyk w zakresie zielonych obligacji dostępny również w wersji polskiej.

Z kolei pożyczki papierów wartościowych (securities lending) są mechanizmem kluczowym dla funkcjonowania tzw. krótkiej sprzedaży. Ten sposób inwestowania polega na sprzedaży walorów pożyczonych. Jeżeli po krótkiej sprzedaży ich cena spadnie, wówczas inwestor będzie mógł odkupić walory taniej i zwrócić je pożyczkodawcy z zyskiem. Oczywiście wzrost wartości waloru po zrealizowaniu krótkiej sprzedaży generuje stratę po stronie pożyczkobiorcy. Jest to więc mechanizm umożliwiający grę na spadki.

Strategia Rozwoju Ryku Kapitałowego

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego przyjętą przez rząd 1 październik 2019 r. Projekt został z sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Z oficjalnym komunikatem rządowym dot. stanu projektu można zapoznać się tutaj.

O innych zmiana w rynku kapitałowym (wprowadzeniu polskich REiT-ów) pisałem tutaj.