Naraz na ryczałcie i liniowce

Spółka jawna na podatku liniowym może kooperować z JDG na ryczałcie – potwierdza fiskus. Niedawne interpretacje podatkowe dopuszczają prowadzenie działalności z wykorzystaniem dwóch systemów opodatkowania. W wielu przypadkach może dać to istotne oszczędności

Ryczałt a podatek liniowy

Od wejścia w życie polskiego ładu system opodatkowania działalności gospodarczej drastycznie się skomplikował. Wielu przedsiębiorców stanęło przed niełatwą decyzją – ryczałt czy podatek liniowy? Podatek liniowy pozwala rozliczać koszty uzyskania przychodu. Z drugiej jednak strony jego stawka nie jest najniższa (19 proc.). Dodatkowo musimy opłacać składkę zdrowotną od uzyskiwanych dochodów w stawce 4,9 proc. Najlepiej zarabiający po przekroczeniu progu 1 mln zł dochodów zapłacą jeszcze daninę solidarnościową w wysokości 4 proc. nadwyżki.

Ryczałt z kolei z reguły ma niższą stawkę podatkową. Szczególnie atrakcyjny jest ryczałt dla tzw. pozostałych usług, którego stawka wynosi jedyne 8,5 proc. Nadto podstawa składki zdrowotnej dla ryczałtowców jest obliczana jako pewien procent średniego wynagrodzenia GUS. Dla osób lepiej zarabiających będzie ona znacznie niższa od składki na podatku liniowym. Wadą ryczałtu jest jednak brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu.

Ryczałt i liniówka jednocześnie

Ciekawe rozwiązanie zostało natomiast zaproponowane w niedawnych interpretacjach podatkowych. Pomysłowi przedsiębiorcy stworzyli dosyć interesującą konstrukcję. Dwóch lekarzy postanowiło prowadzić swoją działalność w spółce jawnej (udziały 50/50). Równolegle, każdy z nich założył jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych. Lekarze świadczą usług na rzecz spółki jawnej, która z kolei rozlicza się z ostatecznym pacjentem. Wyżej wymieniona konstrukcja pozwoliła na zastosowanie odmiennych zasad opodatkowania dla spółki i dla JDG. Spółka jawna opodatkowana jest podatkiem liniowym a jednoosobowe działalności ryczałtem.

w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie: spółki niebędącej osobą prawną – podatkiem liniowym, indywidualnej działalności gospodarczej – zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0115-KDIT1.4011.174.2022.2.MR

Dzięki powyższemu rozwiązaniu spółka może rozliczać koszty (np. najmu lokalu, zatrudniania personelu). Fiskus zgodził się, aby spółka ujmowała wynagrodzenie dla lekarzy również jako swój koszt uzyskania przychodu.

sam fakt, że wspólnikiem Spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz tej Spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej Spółki wydatków na nabycie usług wspólnika − świadczonych przez niego w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0113-KDIPT2-1.4011.305.2022.2.MGR

Opodatkowanie jednoosobowych działalności ryczałtem umożliwiło korzystanie lekarzom z benefitów zeń wynikających. Będą mogli zastosować niższą stawkę podatkową (14 proc.) do swoich wynagrodzeń oraz opłacać odpowiednio niższe składki zdrowotne. Przerzucenie części zarobków na ryczałt powinno być korzystniejsze niż pozostawienie ich na liniówce.

Krajowa Informacja Skarbowa nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w takim układzie. Zwrócono jedynie uwagę na to, że warunki współpracy lekarzy ze spółką jawną nie mogą odbiegać od standardów rynkowych. Jeżeli spółka jawna zatrudniałaby większą liczbę lekarzy, pewnie jakimś punktem odniesienia mogłyby być kontrakty z pozostałymi lekarzami.

Z interpretacjami podatkowymi można zapoznać się tutaj tutaj.