Obowiązkowy KSEF dopiero w 2024

Z komunikatu płynącego z Rady UE wynika, że obowiązkowy KSEF wejdzie w życie dopiero w 2024 r. Oznacza to odroczenie Krajowego Systemu e-Faktur o rok w stosunku do zapowiedzi Ministra Finansów. Przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na przygotowanie się do swoistej rewolucji.

KSeF nadchodzi…

O Krajowym Systemie e-Faktur pisałem szeroko już wcześniej.  W skrócie  jest to scentralizowany, elektroniczny system rządowy, który skupiał w sobie będzie cały obrót fakturami. Przedsiębiorcy będą musieli wszystkie faktury wystawiać w ramach KSeF i stosować narzucone wzorce. System jest elementem uszczelniania środowiska podatkowego i pozwoli na dodatkową kontrolę resortu finansów. W dotychczasowych komunikatach, Ministerstwo Finansów zapowiadało wejście w życie obowiązku stosowania KSeF już od przyszłego roku.

…ale powoli

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur jako obowiązku wymaga jednak zgody Rady UE. KSef stanowi bowiem szczególny środek stanowiący odstępstwo od przepisów unijnych, stosowany w celu zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Wymóg akceptacji organów unijnych wynika z postanowień Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11. 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z projektu decyzji derogacyjnej umieszczonego 10.06.2022 r. na portalu eur-lex wynika inny termin wejścia w życie obowiązku niż zapowiadany. W projekcie przytaczany jest wniosek władz Polskich z 5 sierpnia 2021 r. o upoważnienie do stosowania KSeF dopiero od 1 stycznia 2024 r. Wygląda na to, że taki termin został zakomunikowany Bruskeli. W konsekwencji podatnicy zyskają o rok więcej czasu na przygotowanie niż dotychczas zakładano.

Odroczenie obowiązku stosowania KSeF jest generalnie dobrą informacją. Program funkcjonuje obecnie na zasadzie fakultatywnej co oznacza, że już teraz możliwe jest testowanie jego funkcjonowania. Dostawcy usług IT mogą też pracować nad dopracowaniem system księgowania, które z KSeF muszą się integrować. Z wniosku wynika również, że Krajowy System e-Faktur na razie stosowany będzie przez okres dwóch lat. Na koniec 2026 r. przyjdzie czas na weryfikację skuteczności i sensowności tego środka.