Oszczędzanie energii w formule EPC ESCO

Umowy EPC (Energy Performance Contracting) zawierane z ESCO (Energy Saving Company) mogą być szansą dla poprawy efektywności energetycznej w czasach kryzysowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, coraz więcej firm zmuszanych jest zwrócić się ku inwestycjom optymalizującym efektywność energetyczną. EPC daje odpowiedź na pytanie skąd wziąć na takie inwestycje pieniądze.

Umowa EPC

Realizacja projektów w formule EPC (Energy Performance Contracting) jest formą inwestowania finansowanego przez stronę trzecią. Podstawą rozliczenia EPC jest zasada zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii. Partnerem dla firmy w projekcie EPC jest przedsiębiorstwo usług energetycznych tzw. ESCO (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company). Firmy ESCO zwykle oferują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią. W grę wchodzi audyt energetyczny, studium projektu, generalne wykonawstwo oraz finansowanie inwestycji. Ostatniemu filarowi powinniśmy poświęcić szczególną uwagę.

Inwestycja EPC zakłada zaangażowanie zewnętrznego podmiotu, który będzie ją finansował. Spłata udzielanego finansowania następuje z oszczędności osiągniętych dzięki inwestycję. Na podstawie audytu i projektu ESCO szacuje poziom oszczędności, który potem weryfikuje z rzeczywistością. Gros przychodów pochodzących z faktycznych oszczędności przeznaczane jest na spłatę finansowania w horyzoncie 5, 10 albo 15 letnim.

ESCO jako kompleksowy partner

W formule EPC, ESCO jest kompleksowym partnerem dla przedsiębiorstwa. Z uwagi na to, że zarobek ESCO jest zależny od faktycznych osiągnięć inwestycji, partner zaangażowany jest w przedsięwzięcie przez cały okres spłaty. W zakres jego usług może wchodzić zarówno konserwacja i naprawa urządzeń jak i czuwanie nad trwałością inwestycji. Dłuższy okres zwrotu motywuje ESCO z kolei do dbania o to, aby wykorzystywać pewne, trwałe i niezawodne rozwiązania.

W stosunku do standardowego modelu inwestowania, EPC zapewnia inny rozkład ryzyka. Sporą jego część bierze na siebie finansujący. To on przecież decyduje się na to, iż  jego wierzytelności będą spłacane z osiągniętych oszczędności. Jest wobec tego żywotnie zainteresowany tym, aby korzyści z inwestycji okazały się realne. Gwarantem sensowności inwestycji powinien być z kolei rozsądnie dobrany i doświadczony ESCO.

EPC i ESCO ugruntowany w Unii Europejskiej

Model EPC zyskał uznanie przez instytucje europejskie. Powstał nawet Europejski Kodeks postępowania w dziedzinie umów o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contracting Code of Conduct). Angielską wersję Kodeksy EPC możemy pobrać stąd. Zawiera on podstawowe wartości i zasady uznawane za fundamentalne dla udanego przygotowania i wdrożenia projekt EPC. Regulacja proponowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Spółek Usług Energetycznych.

Szansa na trudne czasy?

Wpis na blogu postanowiłem poświęcić umowom EPC dlatego, że nie są on powszechnie znane w biznesie. Jednocześnie formuła odpowiada na podstawowy problem inwestycji energetycznych – kapitałochłonność. Oczywiście nie oznacza to, że projekt realizowany jest za darmo. Diabeł tkwi w szczegółach i kluczowe jest poprawne zrozumienie oraz wynegocjowanie treści umowy z ESCO.

Mimo wszystko kontrakty EPC umożliwiają przeniesienie wyzwań płynnościowych i ryzyka inwestycji na podmiot zewnętrzny. Warto wobec tego otworzyć się na takie rozwiązania. Ciekawe opracowanie na temat EPC można znaleźć na stronie Wspólnego Centrum Badań – Europejskie Platformy Efektywności Energetycznej.