Elektroniczny certyfikat rezydencji

blog

Elektroniczny certyfikat rezydencji jest dopuszczalną formą potwierdzania rezydencji podatkowej – stwierdził dyrektor KIS. Powinien on jednak być wierny co do formy i treści dokumentowi wydawanemu przez właściwe organy państwa. Certyfikat rezydencji – a po co to komu? Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych. Jest on istotny przede wszystkim z perspektywy podmiotów, które nabywają usługi od podmiotów zagranicznych. […]

zobacz post

Spółka cicha – dylematy podatkowe

blog

Spółka cicha to nieco już zapomniana instytucja. Niemniej jednak, zdarza się, że inwestycje są realizowane w jej formule, nawet bez świadomości uczestników. Zdaniem NSA, udział w zyskach wspólnika cichego należy kwalifikować w PIT jako przychód z innych źródeł. Może to prowadzić do nieoczekiwanego opodatkowania Spółka cicha – dziwny twór z przeszłości Spółka cicha była specyficznym tworem uregulowanym przepisami kodeksu handlowego z okresu II – Rzeczpospolitej. Jej […]

zobacz post

Członek Zarządu bez VAT

blog

Członek Zarządu nie musi płacić VAT – zdecydował Naczelny Sad Administracyjny. Kwestie opodatkowania i oskładkowania usług zarzadzania budzą wiele emocji. Świeży wyrok NSA może pomóc tym menadżerom, którzy VAT-u płacić nie chcą. Menadżer kontra Fiskus W sprawie, którą przyszło rozpatrywać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, członek zarządu spółki z o.o. wystąpił o interpretację dotyczącą opodatkowania VAT. Wnioskodawczyni wskazała, że zawarła ze spółką kontrakt menadżerski. […]

zobacz post

Wsteczna korekta IP BOX

blog

Wyrok WSA w Szczecinie wskazuje na to, że korekta zeznania rocznego i wsteczne rozliczenie IP BOX jest możliwe. Podatnik może opracować wymaganą ewidencję podatkową za zamknięte okresy i dokonać korekty już rozliczonych lat podatkowych. Orzeczenie na razie jest nieprawomocne. Odważny wniosek o interpretację W stanie faktycznym, którym zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, podatnik planował wstecznie zastosować ulgę IP BOX. Programista, bo o takiej osobie […]

zobacz post

Estoński CIT a efektywna stawka opodatkowania

blog

Efektywna stawka opodatkowania wspólników w Estońskim CIT-cie budzi wątpliwości. Z oficjalnego stanowiska resortu finansów wynika łączne opodatkowanie na poziomie 20 proc dla małych podatników i 25 proc dla pozostałych. Stosowanie jednak dotychczasowych zasad obliczania podatku wskazuje na stawki na poziomie 18,1 i 21, 2 proc. Kto ma rację? Estoński CIT w 2022 r. W 2022 r. istotnej zmianie uległy zasady opodatkowania Estońskim CIT-em czyli ryczałtem od dochodów spółek. Zniesiono wymogi w zakresie minimalnych […]

zobacz post

Podział transgraniczny i wyodrębnienie

blog

Podział transgraniczny oraz podział przez wyodrębnienie mają wejść do polskiego porządku prawnego. Termin implementacji dwóch dyrektyw europejskich poruszających ww. kwestie przypada na przyszły rok. Ministerstwie Sprawiedliwości już pracuje nad projektem. Unia chce podziału transgranicznego Podział transgraniczny ma wejść do polskiego porządku prawnego. Dyrektywa 2019/2121 nałożyła obowiązek wdrożenia tego typu procedury na wszystkich członków Unii Europejskiej. Przepisy wspólnotowe zmierzają ku wprowadzeniu jednolitych ram prawnych dla przekształceń […]

zobacz post

Prokurenci i komplementariusze zapłacą składkę

blog

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych i prokurenci będą płacić składki zdrowotne. W tym kierunku zmierza nowelizacja polskiego ładu. Tak więc rządowa obniżka podatków niektórym ciężaru przysporzy. Spółki komandytowo -akcyjne ponownie pod nóż Polski Ład chwilowo przywrócił spółkom komandytowo-akcyjnym dawny splendor. Pod jego rządami komplementariusze nie muszą bowiem płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, dzięki systemowi odliczeń, tak naprawdę nie odczuwają podwójnego opodatkowania. W konsekwencji spółka komandytowo-akcyjna stała […]

zobacz post

Pomoc dla firm pokrzywdzonych wojną z poparciem UE

blog

Komisja Europejska zezwala na pomoc publiczną w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Nowe regulacje umożliwiają państwom członkowskim udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom, które odczuwają konsekwencje wojny. Wojna wpływa na gospodarkę Komisja Europejska zezwala na pomoc publiczną w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna na wschodzie istotnie zaburzyła światowy porządek. Unijne sankcje wprowadzone przeciwko Rosji wywołają niestety bolesne skutki […]

zobacz post
1 2 3 4 43