Precedensowy wyrok ws. misseling

blog

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał precedensowy wyrok ws. tzw. misselling. Bank, który dopuścił się uchybień w procesie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych odpowiada za zainwestowane środki oraz uiszczone prowizje. Czym jest misselling? Misselling to pojęcie ukute w Wielkiej Brytanii. Chodzi o proponowanie nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom nabywców ustalonym z uwzględnieniem dostępnych oferentowi informacji. W skrócie chodzi o sprzedawanie produktów (najczęściej finansowych), których klient nie potrzebuje oraz, co gorsza, […]

zobacz post

Ukryte dywidendy w Polskim Ładzie

blog

Ukryte dywidendy doczekały się już drugiej wersji przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Środowiska gospodarcze mocno skrytykowały pierwotne rozwiązanie z uwagi na niezrozumiały sposób redakcji przepisów oraz zbyt szeroki zakres ich zastosowania. Na etapie sejmowym przedstawiono nowy, bardziej precyzyjny projekt. Czy bardziej precyzyjny oznacza jednak lepszy? Runda druga walki z ukrytymi dywidendami Polski Ład przewiduje wiele rewolucyjnych rozwiązań podatkowych. Na celowniku rządzących znalazło […]

zobacz post

KYC to konsekwencja ustawy AML

blog

Ustawa AML w swojej nowej odsłonie obowiązuje już kilka lat. Banki, ubezpieczyciele czy domy maklerskie przyzwyczaiły nas już do szczegółowego przepytywania swoich klientów ankietami KYC. Odmowa odpowiedzi może prowadzić nawet do zakończenia współpracy. Skąd te ankiety? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na tzw. instytucje obowiązane szereg zadań związanych ze zwalczaniem powyższych patologii. Do instytucji obowiązanych należą przede wszystkim banki, […]

zobacz post

AML wymaga niemożliwego

blog

Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania jeśli właściciele nie chcą współpracować. Członkowie zarządu nie dysponują instrumentami, które mogłyby wspólników do czegoś przymusić. Jednocześnie ponoszą za swoje zgłoszenia odpowiedzialność karną. Znajdź beneficjenta rzeczywistego spółki Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML) nakłada na spółki obowiązek ustalenia swoich beneficjentów […]

zobacz post

Sprawozdanie podpisze jeden członek zarządu

blog

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać jeden członek zarządu. Wszystkie roczne dokumenty sprawozdawcze spółki będą przygotowywały w ujednoliconym formacie XHTML. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Rząd. Jeden podpis na sprawozdaniu finansowym Projekt nowelizacji przewiduje możliwość podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Warunkiem jest uprzednie upoważnienie go przez pozostałych członków zarządu. […]

zobacz post

Reasumpcja kontroli podatkowej?

blog

Organ podatkowy będzie mógł nawet po latach wrócić do sprawa badanych w ramach kontroli podatkowej. Zgodnie z proponowanym w ramach Polskiego Ładu przepisem, pomyślnie zakończeni kontrola podatkowa nie będzie dawała podatnikom żadnych gwarancji.  Postępowania będzie można wszczynać nawet po latach od zakończenia kontroli. Przedawnienie prawa do wszczęcia postępowania podatkowego W obecnie obowiązujących przepisach funkcjonuje instytucja nazwana przez naczelny sąd administracyjny przedawnieniem prawa do wszczęcia postępowania podatkowego. W jej […]

zobacz post

Świadczenie na rzecz wspólnika wylecą z kosztów?

blog

Ministerstwo chce ukrócić ukryte nieopodatkowane świadczenia spółki dla wspólników. Niemniej proponowane zapisy mogą zagrozić funkcjonowaniu firm rodzinnych a nawet grup kapitałowych.  Polski Ład ponownie budzi obawy i kontrowersje Walka z ukrytymi dywidendami Wedle uzasadnienia projektu zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, rząd chce wprowadzić odrębne regulacje mające przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy. W przypadku wypłaty „normalnej” dywidendy, […]

zobacz post

Polak w zarządzie oznacza polski podatek

blog

Polski ład ma wprowadzić zasadę, w myśl której udział polskich rezydentów w zarządzaniu zagraniczną spółką prowadzić będzie do objęcia jej polskim podatkiem CIT. Takie rozwiązanie oznacza potencjalnie duży kłopot spółek, w których organach zasiadają Polacy. Polski Zarząd – Polska Spółka? Projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach polskiego ładu przewiduje wprowadzenie nowego przepisu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodawany art. 3 ust  6 przewiduje przypadek, […]

zobacz post
1 2 3 4 38