Niejasne interpretacje IP BOX w IT

podatki

Korzystanie z IP BOX przez programistów budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony preferencyjna, 5-proc stawka podatku dochodowego jest bardzo atrakcyjna. Z drugiej – stanowisko fiskusa nie daje pewności, czy ulga jest rozliczana poprawnie. W czym tkwi problem? IP BOX to ulga podatkowa umożliwiająca stosowanie niższej, 5-proc stawki podatku do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tego rodzaju IP może należeć np. autorskie prawo do programu komputerowego […]

zobacz post

Spółki przekształcane unikną CIT’u

podatki

Fiskus wyjaśni w jaki sposób spółka komandytowa przekształcona w spółkę jawną można skorzystać ze zwolnienia z CIT’u. Kwestia ta budziła wiele kontrowersji i stawiała pod znakiem zapytania cały proces przekształcenia. Niedawna interpretacja podatkowa wydaje się rozwiązywać problem. Jak pisaliśmy w styczniowym wpisie, niektóre spółki jawne zostały w tym roku również objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie dotyczy tych spółek jawnych, które wśród grona […]

zobacz post

Ulga dla młodych nie dla programistów

podatki

Ulga dla młodych nie należy się programistom. Takie jest stanowisko fiskusa przekazane w niedawnej interpretacji podatkowej Dyrektora KIS. Zdaniem organu, jeżeli umowa zawarta z twórcą przewiduje udzielenie licencji, wówczas wynagrodzenie za tę licencję nie jest objęte ulgą dla młodych. Ulga ta nie dotyczy bowiem przychodów z praw majątkowych. Na czym polega ulga dla młodych? Od sierpnia 2019 r. w naszym porządku prawnym obowiązuje tzw. ulga […]

zobacz post

Fundacje rodzinne do konsultacji

blog

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Długo wyczekiwane rozwiązanie, znane z obcych porządków prawnych, ma na celu umożliwienie ustalenia zasad zarządzania majątkiem po śmierci osoby, która go zgromadziła. Pomimo trzyletnich prac, projekt nadal budzi kontrowersji, a sprawa jak zwykle rozbija się o szczegóły. Czym ma być fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna ma być instytucją umożliwiającą zarządzanie majątkiem zbudowanym za życia fundatora. […]

zobacz post

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

przedsiębiorstwo

Uproszczona restrukturyzacja została wprowadzona w połowie ubiegłego roku przy okazji tarczy antykryzysowej 4.0 . Przewidywała ona możliwość szybkiego i stosunkowo odformalizowanego uruchomienia postępowania restrukturyzacyjnego. Z założenia UPR miało funkcjonować w okresie wzmożonej pandemii tj. do połowy 2021 r. Wygląda jednak na to, że nowe rozwiązanie zostanie z nami na stałe. Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. […]

zobacz post

Stary zysk spółki komandytowej bez CIT

podatki

Wprowadzenie CIT dla spółek komandytowych stanowiło prawdziwe tąpnięcie dla firm działających w tej formie prawnej. W związku z reformą przepisów podatkowych pojawiły się wątpliwości czy niewypłacony zysk wypracowany w starym reżimie prawnym zostanie teraz opodatkowany na nowych zasadach. Ostatnie stanowisko fiskusa korzystnie rozwiewa tę wątpliwość. Jak wielokrotnie już pisaliśmy, od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów podatkowych nakładająca na spółki komandytowe obowiązek regulowania podatku […]

zobacz post

Oszukane spółki nie zapłacą podatku

podatki

Do niedawna firmy, które padły łupem oszustów musiały płacić podatek od przychodu, którego nigdy nie otrzymały. Nowa interpretacja fiskusa pokazuje jednak bardziej łagodne podejście. Zgodnie ze stanowiskiem KIS – jeśli towar został skradziony to firma nie ma przychodu. Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, naliczany jest zwykle od osiągniętego dochodu. W większości przypadków dochód stanowi nadwyżkę przychodu nad poniesione koszty. Przychód z kolei to wszelkiego rodzaju przyrost […]

zobacz post

SN rozstrzygnie problem konfliktu interesów

biuro zarządu

Czy dwie spółki reprezentowane przez te same osoby mogą ze sobą zawierać umowy? Kwestia konfliktu interesów w spółkach jest szczególnie kłopotliwym problemem gdyż nie została dostatecznie uregulowana w przepisach, a orzecznictwo również nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Być może na skutek ostatniego pytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego sprawa się nieco wyjaśni. Stan faktyczny będący podstawą do skierowania pytania prawnego jest nieco skomplikowany. Pan X jest jedynym członkiem […]

zobacz post
1 2 3 4 36