Współpraca z wojskami USA bez podatku

blog

Polski wykonawca lub podwykonawca kontraktowy działający dla wojsk USA nie zapłaci podatku dochodowego. W niepewnych czasach konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą, nietypowe zwolnienie podatkowe może być zachętą dla podjęcia współpracy na rzecz sił zbrojnych Polskiego sojusznika. Zwolnienie wykonawców kontraktowych z podatku dochodowego Polski Ład wprowadził do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zwolnienia dla podmiotów współpracujących z siłami zbrojnymi USA. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wolne […]

zobacz post

Jak rozliczać pracowników z Ukrainy?

blog

Specustawa otwarła szeroko Polski rynek pracy dla Ukraińskich uchodźców. Zapomniano jednak poruszyć ważnych kwestii podatkowych. Polscy pracodawcy mogą mieć problem z prawidłowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy Specustawa otwarła rynek pracy Do Polski przybyło już blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy. Sytuacja na wschodzie nie wskazuje na rychłą stabilizację. Chcąc nie chcąc, uciekinierzy będę musieli w jakiś sposób, przynajmniej tymczasowo ułożyć sobie życie w Polsce. Z pewnością […]

zobacz post

Sprawozdanie finansowe w trudnych czasach

blog

Sprawozdanie finansowe w tym roku przyjdzie sporządzać w trudnych czasach. Szalejąca wojna za wschodnią granicą odbije się nie tylko na życiu osób bezpośrednio zaangażowanych, ale dotknie także wielu firm, które współpracowały z podmiotami ze wschodu. Tego typu zdarzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach rocznych. Zdarzenia po dniu bilansowym Większość spółek działających na polskim rynku ma rok obrotowy zbieżny z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że ich ostatni rok obrotowy zakończył […]

zobacz post

Preferencje podatkowe dla pomocy Ukraińcom

blog

Resort finansów zapowiada dodatkowe preferencje podatkowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. W obliczu bezprecedensowej agresji na Ukrainę, Polacy pokazują wiele gestów solidarności. Ulgi podatkowe mają za zadanie zachęcić do szczodrości jak i również poprawić położenie samych obdarowanych. Zapowiedzi Ministerstwa Finansów Wedle komunikatu Ministerstwa finansów, resort pracuje nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie zakup rzeczy i praw darowanych […]

zobacz post

Newsletter KRS

blog

Ministerstwo sprawiedliwości zamierza walczyć z kradzieżami spółek za pomocą newslettera KRS. Chodzi o systemowe powiadamianie osób zainteresowanych o wnioskach złożonych w KRS jeszcze przed ich rozpatrzeniem. Z założenia ma to zapewnić możliwość podjęcia interwencji przy próbach oszustwa. Newsletter KRS Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało poddanie w trybie pilnym pod obrady Sejmu projektu nowelizacji wprowadzającej newsletter KRS. Dzięki takiemu rozwiązaniu uprawnione osoby mają automatycznie uzyskiwać powiadomienie o próbie zmiany danych […]

zobacz post

Wartość firmy (Goodwill) bez PCC

blog

Zgodnie z uchwałą NSA – goodwill nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Orzeczenie sądu rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne jakie panowały w wojewódzkich sądach administracyjnych. W konsekwencji zakup przedsiębiorstwa może okazać się tańszym procesem niż poprzednio. Goodwill nie jest prawem majątkowym 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt III FPS 2/21 podjął uchwałę w sprawie kwalifikacji podatkowej goodwill przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego […]

zobacz post

Spółki Nieruchomościowe czeka pierwszy raport roczny

blog

Spółki Nieruchomościowe i ich właściciele zostali obciążeni obowiązkiem składania corocznych raportów o wzajemnych powiązaniach. Dla większości podmiotów, taki raport trzeba będzie złożyć do 31 marca 2022 r. Problem w tym, że nie do końca wiadomo co ma on zawierać. Nowe kłopotliwe przepisy W 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wprowadziła definicję spółki nieruchomościowej. Równolegle, spółki te oraz ich właściciele (również ci pośredni) zostali obciążeni obowiązkiem sprawozdawczym. Chodzi o informowanie […]

zobacz post

Ryczałt 8,5 proc. dla PM ów

blog

Wraz z wejściem w życie polskiego ładu, ryczałt stał się atrakcyjną forma opodatkowania. Świeża interpretacja KIS sugeruje, że project managerowie mogą starać się o preferencyjną stawkę 8,5 proc. Jest to istotnie niższa stawka niż standardowe 12 proc dla programistów. PM to nie programista We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wnioskodawca zwrócił uwagę na ciekawe rozróżnienie wynikające z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa ryczałtowa przewiduje 12 proc stawkę podatku dla […]

zobacz post
1 2 3 4 5 43