Rozliczenie subwencji finansowej PFR

blog

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tarczy finansowej PFR wkrótce będą musieli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Termin na złożenie oświadczeń jest krótki, a spóźnienie może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków finansowych. Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsębiorców W ramach walki z konsekwencjami gospodarczymi pandemii COVID-19, w 2020 r. uruchomiono tzw. tarczę finansową. Operatorem systemu wsparcia został wybrany Polski Fundusz Rozwoju. Środki przekazywane na podstawie […]

zobacz post

CIT, spółka komandytowa i księgi rachunkowe

biuro zarządu

Ostatnio pisaliśmy o wchodzącym w życie podatku CIT dla spółek komandytowych. Spore zamieszanie jest związane z terminem wejścia w życie nowej regulacji i możliwości jego odroczenia do maja 2021 r. Ostatnio na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o tym, jak należy postępować z księgami rachunkowym spółki komandytowej. Przypomnijmy, że co do zasady od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Piszę „co do zasady” […]

zobacz post

Sprawozdanie o praktykach płatniczych

biuro zarządu, blog

31 stycznia przypada graniczny termin na złożenie do ministra gospodarki sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. Ten rok jest pierwszy rokiem, w którym taki obowiązek występuje więc łatwo go przeoczyć. Za naruszenie tego obowiązku, zarządy spółek mogą ponieść odpowiedzialność wykroczeniową. Kto ma obowiązek składania sprawozdań? Obowiązek raportowania o stosowanych praktykach płatniczych ciąży tylko na niektórych, większych firmach. Dotyczy on: podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; […]

zobacz post

Spółka jawna objęta CIT

podatki

Od 2021 r. niektóre spółki jawne też muszą odprowadzać podatek CIT. Obowiązek podatkowy zasadniczo dotyczy tych spółek, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Niemniej jednak, nawet jeżeli w gronie wspólników znajdzie się jakiś inny podmiot, przepisy dają możliwość utrzymania dotychczasowych zasad opodatkowania. Jakich spółek jawnych dotyczy nowy podatek? Zgodnie z nowymi przepisami spółki jawne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób […]

zobacz post

Opłaty za przedszkole lub żłobek nie wrzucisz w koszty

podatki

Opłaty za przedszkole lub żłobek mogą w skali miesiąca mieć niemały udział w budżecie domowym. W dobie ciągle przyrastających obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi, często szukają kreatywnych rozwiązań pozwalających zaczerpnąć trochę finansowego powietrza. Jednym z takim pomysłów była próba zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ponoszonych za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku. Ambitny wniosek o indywidualną interpretację podatkową został złożony […]

zobacz post

Zgłaszanie umów o dzieło

podatki

Umowa o dzieło jest często praktykowaną formą współpracy. Zyskała ona szczególną popularność w branży medialnej i bardzo często dotyczy tworzenia audycji, materiałów wideo, artykułów czy innych treści tworzonych przez freelancerów. Z początkiem 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania ZUS’u o zawieranych umowach o dzieło. Zgłaszanie umów o dzieło Zgodnie z przepisem dodanym do art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład […]

zobacz post

CIT dla spółek komandytowych od maja 2021?

blog

W 2021 r. ustawodawca zafundował wspólnikom spółek komandytowych dużą zmianę w postaci obłożenia ich podatkiem CIT. Do ostatniej chwili niejasny był termin wejścia w życie nowelizacji. Ostateczne rozwiązanie ustawowe daje możliwość odsunięcia opodatkowania w czasie, co wymaga jednak podjęcia przez spółki dodatkowych działań jeszcze do końca tego roku kalendarzowego. O kwestii opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pisaliśmy już w listopadzie . Wtedy rozważane […]

zobacz post

Do więzienia za złamanie NDA?

przedsiębiorstwo

NDA (non-disclosure agreement) albo umowa o zachowaniu poufności to umowa, na której podstawie jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. Tego typu kontrakt jest na tyle często stosowany w obrocie, że nierzadko podchodzimy do niego w sposób bez refleksyjny. Tymczasem za naruszenie zobowiązań wynikających z NDA mogą grozić istotne sankcje. Co to jest NDA? NDA to umowa, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej […]

zobacz post
1 2 3 4 5 36