Będą Polskie REIT ‘y ?

blog

Rząd utworzył międzyresortowy zespół, który ma opracować regulacje dotyczące polskich REIT ‘ów. Pracom zespołu przewodniczy Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii – Anna Kornecka. Będzie to już drugi projekt ustawy dotyczący tego tematu. Poprzedni niestety nie doczekał się finalizacji. Co to są REIT ’y? REIT czyli Real Estate Investment Trust to popularne za granicą, notowane na giełdzie fundusze, które lokują środki w nieruchomości, a swoim inwestorom wypłacają […]

zobacz post

Będziemy bardziej oszczędni energetycznie

blog

Oszczędność energetyczna jest jednym z celów, do których intensywnie dąży Unia Europejska. Dyrektywa unijna z 2018 r. wyznacza dosyć ambitny cel, którego realizacja wymaga uruchomienia motywujących instrumentów prawnych. Dyrektywa unijna 2018/2002/UE nakłada na członków Unii Europejskiej obowiązek osiągnięcia w latach 2021/2030 łącznych oszczędności zużycia energii finalnej w wysokości 0,8 proc średniorocznego zużycia energii finalnej w latach 2016-2018. Wyjąwszy system certyfikatów efektywności energetycznej, w Polsce nie funkcjonowały szeroko narzędzia […]

zobacz post

Spółki komandytowe nie odliczą ZUS’u

blog

Wspólnik spółki komandytowej nie odliczy składek ZUS od dochodu ze spółki – zdecydowała Krajowa Informacja Skarbowa w czerwcowej interpretacji podatkowej. Interpretacja potwierdza to, że w 2021 r. warunki opodatkowania spółek komandytowych zmieniły się diametralnie. Wspólnicy spółek komandytowych odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Przed reformą podatkową, wspólnicy mogli pomniejszyć swoje dochody z tytułu udziału w spółce o kwotę uiszczanych składek. Pozwalało to zredukować obciążenie podatkowe na zasadach analogicznych do jednoosobowej […]

zobacz post

Umorzona subwencja bez podatku

blog

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt przepisów dotyczących zaniechania poboru podatku od tej części dotacji z tarczy finansowej, która została umorzona. Co prawda przepisy jeszcze nie zostały przyjęte, ale na tym etapie zmiana obietnicy wydaje się mało prawdopodobna. Subwencja do opodatkowania? Rządzący długo trzymali przedsiębiorców w niepewności. Firmy które w ubiegłym roku otrzymały wsparcie z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju żyły w niebezpieczeństwie konieczności zapłacenia olbrzymiego podatku. Subwencja […]

zobacz post

Grupa VAT – znamy założenia

blog

Grupa VAT to rozwiązanie przewidziane już w przepisach unijnych umożliwiające łączne rozliczanie obowiązków VAT przez kilku podatników. Pomimo swojej popularności w innych krajach UE, Polska jeszcze nie doczekała się swojego wariantu. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak projekt założeń przepisów wprowadzających do polskiego porządku Grupę VAT. Rozliczanie Grupy VAT Grupa VAT traktowana będzie jako odrębny, niejako zbiorowy podatnik. Dzięki temu dostawy towarów i świadczenie […]

zobacz post

Widmo podatku na tarczą finansową

blog

Widmo podatku od umorzonej części subwencji finansowej PFR w dalszym ciągu krąży nad polskimi przedsiębiorcami. Problem znany jest już od roku i póki co brak jest odpowiednich przepisów. Resort finansów nie mówi „nie”, ale rozwiązania nie proponuje. W czym rzecz? Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to uruchomiony w maju ubiegłego roku system wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami pandemii wirusa Sars Cov 2. Do 75% finansowania może być […]

zobacz post

Polski Ład stymulatorem rozwoju?

blog

Ulga na ekspansję, IPO, inwestowanie i nowe regulacje akcjonariatu pracowniczego. To kilka pomysłów, którymi Polski Ład ma przekonać do siebie średniej wielkości firmy. Na razie znamy tylko parę haseł, ale czy to wystarczy by zainteresować przedsiębiorców? Polski Ład to olbrzymi zbiór zapowiedzi. Dla przedsiębiorców część z nich jest wyczekiwana, inne zaś wręcz przeciwnie – budzą liczne obawy. Zwróćmy jednak tym razem uwagę na tę pierwszą kategorię. Być może […]

zobacz post

Nieodpłatny zarząd w spółce córce bez podatku

blog

Wykonywanie funkcji członka zarządu w spółce zależnej przez członka zarządu spółki dominującej nie generuje przychodu podatkowego – potwierdził Dyrektor KIS w marcowej interpretacji. Grupy kapitałowe stanowią funkcjonalną metodę prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez międzynarodowe koncerny. Tworzenie rozbudowanej struktury spółek pozwala na dywersyfikację ryzyka oraz ułatwia rozszerzanie obszaru funkcjonowania na inne kraje. Nierzadko prościej jest założyć spółkę dedykowaną do funkcjonowania w obcym kraju niż „eksportowanie” swoich […]

zobacz post
1 2 3 4 5 38