Plus i minusy spółki cywilnej

Spółka cywilna jest spółką tylko z nazwy. Spółka cywilna nie jest podmiotem, mogącym mieć własne prawa i obowiązki. Jest ona jedynie umową wspólników, której celem jest osiągnięcie przez nich wspólnego celu gospodarczego. Dodatkowo: za zobowiązania zaciągnięte „przez spółkę cywilną” odpowiadają zawsze, w sposób nieograniczony, jej wspólnicy. Czy jednak ta forma działalności nie jest warta naszej uwagi? W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Wam plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

Plusy:

1) szybka procedura „założenia” spółki – umowa w zwykłej formie pisemnej (brak obowiązku rejestracji, aby spółka mogła działać),

2) prosta procedura podatkowa przy założeniu spółki – jedynie PCC,

3) rejestracja – jedynie nadanie REGON-u i NIP-u, brak wpisu do KRS,

4) brak instytucji minimalnego kapitału zakładowego,

5) możliwość wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania wspólników – jeżeli są osobami fizycznymi,

6) niskie koszty prowadzenia działalności,

7) prosta procedura likwidacji.

Minusy:

1) brak podmiotowości prawnej – wszystkie umowy zawierają wspólnicy, a nie spółka,

2) brak zdolności sądowej – stroną sporu wszyscy wspólnicy,

3) brak rejestru spółek cywilnych – kontrahent nie jest pewny co do składu osobowego spółki oraz osób upoważnionych do jej reprezentacji,

4) osobista, nieograniczona i pierwotna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki – z majątku osobistego wspólników,

5) każdy wspólnik musi się osobno zarejestrować w CEiDG lub KRS,

6) dualizm w sferze prawa publicznego – raz normy prawne są adresowane do spółki cywilnej, a raz – do jej wspólników.

Mam nadzieję, że po lekturze mojego wpisu będziesz mieć niezbędną wiedzę, aby podjąć decyzję, czy warto prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.