Plusy i minusy spółki z o.o. – część pierwsza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.  Z czego wynika zainteresowanie przedsiebiorców tą konstrukcją? Co należy brać pod uwagę przy wyborze tej formy?

Atrakcyjność spółki z o.o. wynika m.in. z w miarę niskich nakładów związanych z założeniem działalności w tej formie. Do rozpoczęcia działalności w zasadzie wystarczające jest 5000 zł wpłacanych na kapitał zakładowy (z pieniędzy tych oczywiście spółka może korzystać w celu pokrywania wydatków), pokrycie kosztów notarialnych (przy minimalnym kapitale koszty te nie powinny przekroczyć 200 zł), wpis do KRS (który wraz z opłatą z ogłoszenie w MSiG wynosi 600 zł) oraz opłata składana wraz z wnioskiem VAT R.

Jeśli porównamy to ze spółką akcyjną, która wymaga na wstępie wpłacania 100.000 zł kapitału zakładowego (co wiąże się też z wyższą taksą notarialną) różnica jest znaczna. Niższe niż w spółce akcyjnej są też koszty korporacyjne prowadzenia spółki (wynika to z faktu, iż zasadniczo zgromadzenia wspólników nie muszą być protokołowane przez notariusza).

Na uwadze można mieć również, iż planowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych przewiduje w ogóle zniesienie wymogu opłacania minimalnego kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Popularność spółki z o.o. związana jest również z możliwością dokonywania jej rejestracji on line. Formularz dostępny na stronie internetowej jest pomyślany tak, aby jego wypełnienie było możliwe przez przedsiębiorcę bez konieczności korzystania z profesjonalnego doradztwa prawnego. Taki sposób rejestracji firmy jest szczególnie ciekawy dla młodych przedsiębiorców.

Wiąże się on jednak z pewnymi ograniczeniami, gdyż pozwala jedynie na wprowadzenie najprostszych zasad funkcjonowania spółki, a kapitał zakładowy pokryty może być tylko  gotówką. Ceną za szybkość i obniżenie kosztów jest ograniczenie elastyczności i efektywnego wykorzystania rozwiązań, jakie daje spółka z o.o.

Z pewnością prowadzenie spółki z o.o. jest bardziej sformalizowane niż prowadzenie spółek osobowych. Przede wszystkim następuje wyraźne rozdzielenie kompetencji zarządczych od właścicielskich między zarząd i zgromadzenie wspólników, a często również uprawnień nadzorczych i przeniesienie ich na radę nadzorczą.

Sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie spółki wymaga umiejętnego łączenie praw i obowiązków, a także interesów poszczególnych organów, oraz skrupulatnego przestrzegania zasad związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Brak znajomości reguł regulujących organizację organów spółki jest częstym źródłem problemów i konfliktów w spółce.