Podział przez wyodrębnienie coraz bliżej

Podział przez wyodrębnienie stanowi element procedowanego projektu zmiany kodeksu spółek handlowych. Znowelizowane przepisy pozwolą w sprawny sposób wyodrębniać części działalności spółek do nowych, dedykowanych podmiotów. Nowe przepisy powinny ułatwić procesy reorganizacyjne jak i również sprzedaż biznesu.

Podział przez wyodrębnienie w projekcie nowelizacji

Pierwszy raz o podziale przez wyodrębnienie pisałem w kwietniu ubiegłego roku. W tamtym czasie dysponowaliśmy jedynie założeniami legislacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości. Na dzień dzisiejszy nowe rozwiązanie prawne znajduje się już projekcie ustawy. Proces legislacyjny możemy śledzić tutaj. Z uzasadnienia projektu możemy wyczytać, iż jego autorzy chcieliby, aby zmiany zostały wdrożone do końca 2023 r. Nic jednak dziwnego – nowelizacja implementuje dyrektywę unijną 2019/2121, która taki termin wymusiła.

Na czym polega nowy rodzaj podziału?

Podział przez wyodrębnienie to nowa instytucja kodeksu spółek handlowych z obszaru szeroko pojętych reorganizacji. W pewnym sensie będzie ona podobna do już istniejącego podziału przez wydzielenie. Jej celem jest umożliwienie „wyjęcia” ze spółki fragmentu jej działalności i „włożenia” go do innej spółki. Wyodrębnienie od wydzielenia różnić się będzie układem właścicielskim w wydzielanym/wyodrębnianym podmiocie:

  1. W przypadku aktualnie funkcjonującego podziału przez wydzielenie, udziały w podmiocie, który otrzymuje fragment działalności dzielonej spółki dostają właściciele spółki dzielonej. Jeżeli w ramach wydzielenia tworzymy nowy podmiot, wówczas powstaje nam spółka siostra w stosunku do spółki dzielonej.
  2. Podział przez wyodrębnienie przewiduje, że udziały w podmiocie otrzymującym fragment działalności dzielonej spółki dostaje sama spółka dzielona. Jeżeli w ramach wyodrębnienia tworzymy nowy podmiot, wówczas powstaje nam spółka córka w stosunku do spółki dzielonej.

W odróżnieniu od podziału przez wydzielenie, w przypadku podziału przez wyodrębnienie wspólnicy spółki dzielonej nie stają się wspólnikami spółki przejmującej. W płaszczyźnie majątkowej spółki dzielonej w zamian za przekazanie części majątku otrzymuje ona prawa udziałowe w spółce przejmującej.

fragment uzasadnienia projektu ustawy

Podział przez wyodrębnienie a wyodrębnienie aportowe

Dotychczas osiągnięcie skutku jaki zapewniać ma podział przez wyodrębnienie było możliwie jedynie przez tzw. wyodrębnienie aportowe. Chodzi o proces, w którym spółka wnosi fragment swojej działalności (np. zorganizowaną część przedsiębiorstwa) do spółki zależnej jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie jej kapitału. Taki proces jest jednak nieco „chałupniczy” i ma swoje wady. Naczelną wadą jest brak sukcesji generalnej. Spółka otrzymująca aport nie jest następcą prawnym, a więc nie przejmuje z mocy prawa umów czy uprawnień administracyjnych. Podział przez wyodrębnienie będzie natomiast zapewniał tak pożądane następstwo prawne.

Dzięki nowemu rozwiązaniu wyodrębnianie fragmentu działalności spółki do nowego podmiotu powinno stać się prostszym i bezpieczniejszym prawnie procesem. Nowy instrument powinien ułatwić wszelkie procesy M&A poprzez wprowadzenie narzędzia umożliwiającego przygotowanie spółki do sprzedaży części jej działalności.