Porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument podatkowy, którego celem jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. Porozumienie ma zapewnić stabilność interpretacji przepisów podatkowych w przypadku największych inwestycji.

Czym jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne (interpretacja 590) to umowa zawierana między inwestorem a Ministrem Finansów w przedmiocie podatkowych skutków inwestycji. Jego celem jest zapewnienie jasności oraz jednolitości w interpretowaniu prawa podatkowego. W efekcie porozumienie inwestycyjne skupi w sobie konsekwencje kilku już obecnie istniejących instrumentów tj.:

  • uprzedniego porozumienia cenowego,
  • opinii zabezpieczającej,
  • interpretacji indywidualnej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
  • wiążącej informacji stawkowej.

Wzorem Włoch, Węgier, Słowacji i innych krajów, które konkurują z Polską o inwestycje, Ministerstwo Finansów będzie wydawać strategicznym inwestorom jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to porozumienie inwestycyjne, tzw. interpretacja 590.

– czytamy na stronie Ministerstwa Finansów

Dla kogo jest ta propozycja?

Porozumienie inwestycyjne może zawrzeć każdy podmiot, który planuje nową inwestycję o wartości co najmniej 100 mln zł. Przez nową inwestycję należy rozumieć:

  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu ,lub
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Wniosek skierujemy Ministerstwa Finansów, które deklaruje odformalizowaną procedurę i ułatwiony kontakt. Może on obejmować cały szereg zagadnień podatkowych związanych z daną inwestycją i nie musi skupiać się na jednym problemie.

Gwarancje kosztują

Porozumienie inwestycyjne okazuje się być jednak dosyć kosztowną sprawą. W pierwszej kolejności zapłacimy opłatę wstępną w wysokości 50 tys. zł per inwestor. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia opłata wstępna zostanie zwrócona. Następnie od zawarcia porozumienia pobierana jest jeszcze opłata główna, której wysokość zależeć będzie od stopnia skomplikowania sprawy. Ministerstwo wymierzy opłatę w przedziale od 100 tys. zł do 500 tys. zł. Jak więc widać, koszty postępowania wskazują na to, że porozumienie będzie miało sens tylko przy dużych inwestycjach.

Pięciolatka

Porozumienie inwestycyjne zawiera się na czas określony, o maksymalnej długości 5 lat podatkowych. W tym czasie inwestor zyskuje ochronę przed zmianami interpretacji przepisów objętych porozumieniem. Należy jednak pamiętać, że porozumienie nie eliminuje ryzyka zmiany prawa. Gdyby do takiej doszło, porozumienie wygasa z mocy prawa w takim zakresie, w jakim stało się niezgodne z przepisami.

Więcej na temat porozumienia inwestycyjnego możemy przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.