Problematyczny ryczałt 8,5 proc. w IT

Ryczałt dla osób działających w IT okazuje się budzić wiele kontrowersji. Fiskus zaczyna kwestionować możliwość stosowania niskiej stawki 8,5 proc. od usług ubocznych związanych z oprogramowaniem. Nieznaczne różnice w stanie faktycznym mogą mieć znaczący wpływ na wymiar podatku.

Ryczałt z różnymi stawkami w IT

Odkąd w życie weszły przepisy tzw. polskiego ładu, opodatkowanie działalności gospodarczej w formie zryczałtowanej stało się sensowną alternatywą dla dotychczas stosowanej stawki liniowej. Opodatkowanie ryczałtowe często oferuje atrakcyjne stawki podatkowe. Ponadto, wybór zasad ryczałtowych pozwala na odprowadzanie składki zdrowotnej oderwanej od wysokości rzeczywiście osiąganego dochodu. Nierzadko te korzyści z nawiązką rekompensują brak możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu. Szczególnie dotyczy to osób, które takich kosztów za wiele nie ponoszą.

Podstawową stawką podatku ryczałtowego dla osób świadczących usługi z obszaru IT jest stawka 12 proc. Dotyczy ona m.in. świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). Niemniej jednak wiele usług świadczonych w procesie wytwarzania i rozwoju oprogramowania nie mieści się wprost w powyższych kategoriach. Takie usługi potencjalnie mogłyby zostać objęte stawką 8,5 proc przewidzianą dla szerokiej kategorii innej działalności usługowej.

Niejasna sytuacja testerów i PM’ów

W zeszłym roku pisaliśmy o pierwszych pozytywnych interpretacjach dotyczących opodatkowania project managerów, product ownerów czy scrum masterów. W świeżej interpretacji fiskus zaakceptował stosowanie stawki 8,5 proc ryczałtu dla usług technicznych audytów bezpieczeństwa IT, czyli tzw. testów penetracyjnych. Z drugiej jednak strony, Szef Krajowej Informacji Skarbowej w tym samym okresie wydał interpretacje podatkową w której uznał, że usługi polegające na szkoleniu pracowników i klientów w zakresie wykorzystywania oprogramowania, pomocy technicznej oraz testowania manualnego oprogramowania (w tym jego konfiguracji i automatyzacji procesów) powinny być traktowane jako usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. W konsekwencji właściwa jest stawka 12 proc.

Ryzykowny ryczałt 8,5 proc.

Niestety katalog usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania jest niejasny i otwarty. W efekcie sam fiskus nie ma jednoznacznego stanowiska, co należy obejmować 12 proc. ryczałtem, a w jakim zakresie dopuszczalna jest niższa stawka. Osoby borykające się z tym zagadnieniem często próbują zabezpieczać się interpretacją podatkową oraz opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Jest to niewątpliwie dobry kierunek ochrony swoich praw. Niemniej jednak, nie zawsze zagwarantuje on ochronę przed negatywnym podejściem urzędu skarbowego. Indywidualna interpretacja podatkowa chroni jedynie, jeżeli stan faktyczny opisany we wniosku zgadza się ze stanem rzeczywistym. W związku z tym jeżeli fiskus ustali, że zakres świadczonych rzeczywiście usług odbiega od tego, co opisano we wniosku – interpretacja przestaje chronić. Stąd osoby decydujące się na korzystanie z niższej stawki muszą zadbać o to, aby wiarygodnie dokumentować świadczone przez siebie usługi.