Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021?

Do niedawna żyliśmy w przekonaniu, że Prosta Spółka Akcyjna pojawi się już 1 marca 2020 r. Ostatnie poczynania komisji sprawiedliwości wskazują jednak, że na tę nową formę prawną przyjdzie nam poczekać jeszcze rok.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, 7 stycznia 2020 r. sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z poprawek wynikało m.in. odroczenie wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Konsekwencją odroczenia tego systemu stała się konieczność odroczenia przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej, której rejestracja miała w znacznej mierzy opierać się na nowoczesnym, elektronicznym postępowaniu rejestrowym. Prosta Spółka Akcyjna ma wejść w życie dopiero 1 marca 2021 r.

Jak na razie mamy do czynienia tylko ze stanowiskiem komisji sejmowej. Ponieważ ustawa wprowadzająca PSA została już uchwalona i podpisana przez Prezydenta, a oczekiwała jedynie na wejście w życie, przesunięcie tych przepisów w czasie będzie wymagało podjęcia nowej ustawy odraczającej. Taka ustawa procedowana będzie w typowym trybie ustawodawczym, w którym konieczna jest uchwała Sejmu i podpis Prezydenta, zaś Senat może zgłaszać swoje poprawki. W związku z tym los Prostej Spółki Akcyjnej nie jest jeszcze przesądzony. Potencjalnie, nowa forma prawna mogłaby przecież zostać wprowadzona w życie na bazie już istniejącego systemu e-KRS, który całkiem nieźle radzi sobie z rejestrowaniem spółki z o.o., spółki jawnej czy spółki komandytowej.

Jeżeli faktycznie dojdzie do odroczenia wejścia w życie nowych przepisów, nastąpi to z pewnością ze stratą dla polskiego biznesu. Prosta spółka akcyjna wydawała się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijającej się branży IT. Zmiany są tym bardziej zaskakujące, że projekt wprowadzenia PSA, mimo kontrowersji z nim związanych, promowany był jako flagowy produkt Ministerstwa Rozwoju. Co więcej, wpisywał się on w europejski trend tworzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi startupów.

Z naszym szczegółowym przedstawieniem charakterystyki oraz omówieniem wszystkich zalet i wad prostej spółki akcyjnej możecie zapoznać się tutaj.

CDN