Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. ale nieruchomość do majątku prywatnego

Polski Ład sprowokował wielu przedsiębiorców do myślenia nad alternatywną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Dla wielu firm spółka z o.o. będzie dobrym pomysłem. Przekształcenie biznesu może jednak wiązać się z wieloma pułapkami. Szczególnie wnikliwie warto zastanowić się nad tym, co należy zrobić z nieruchomościami.

Przekształcenie – z czym to się je?

Nieruchomość to wrażliwe aktywo, nad którym warto pochylić się przy planowaniu losów swojego biznesu. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to ustrukturyzowany proces uregulowany w kodeksie spółek handlowych. Dochowanie procedury umożliwia „automatyczne” przeniesienie całego biznesu oraz wszystkich związanych z nim praw i obowiązków na spółkę. W ramach przekształcenia tworzymy więc nowy podmiot, który jest następcą prawnych dotychczasowej działalności jednoosobowej. Proces przekształcenia musi być honorowany przez wszystkie organy państwowe jak i kontrahentów.

Przekształcenie a nieruchomość

Prowadząc działalność w jednoosobowej formie, mamy swoiste pomieszanie majątku firmowego z prywatnym. Właścicielem obu tych pozycji jest ta sama osoba więc nie ma obowiązku przesadnego przejmowania się przyporządkowaniem aktywów do tych majątków. Przy spółce z o.o. sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Właścicielem majątku firmowego jest zupełnie inny podmiot. W związku z tym przepływy między spółką a jej wspólnikiem muszą być przemyślane. Z tego powodu przekształcenie w spółkę jest dobrym momentem na to, aby majątek przedsiębiorcy nieco przeorganizować.

Wiele osób bierze mocno pod uwagę pozostawienie nieruchomości w majątku prywatnym. Tego typu aktywa mogą jednak dalej „pracować”. Wystarczy, że przedsiębiorca wynajmie je swojej spółce. Taki zabieg pozwala uchronić nieruchomość przed długami firmowymi. Ponadto działalność związana z wynajmem nie generuje dużego ryzyka osobistego. W związku z tym „wkładanie” nieruchomości do spółki z o.o. zwykle nie jest uzasadnione.

Nieruchomość do majątku prywatnego – co z VAT’em?

W niedawnej interpretacji podatkowej fiskus odniósł się do konsekwencji na gruncie VAT’u wycofania nieruchomości z JDG do majątku prywatnego . Zdaniem dyrektora KIS, przeniesienie takiej nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej wynajmowania nie będzie opodatkowane VAT. Wynika to z faktu, iż składnik ten w dalszym ciągu będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Nieruchomość będzie bowiem oddawana w najem, co stanowi działalność gospodarczą. W konsekwencji właściciel takiej nieruchomości nie utraci statusu podatnika VAT.

Z tych samych przyczyn przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do wycofywanej nieruchomości. Przesunięcie nieruchomości do „majątku prywatnego” nie będzie bowiem stanowiło zmiany sposobu jej wykorzystywania. Aktywo w dalszym ciągu będzie używane dla celów prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Fiskus zauważył, ze pozostawienie nieruchomości w majątku prywatnym przekształcanego przedsiębiorcy nie stanowi jej przekazania na cele osobiste. Oczywiście pod warunkiem, że po przekształceniu nieruchomości będzie wynajmowana spółce.

Nie wszystko jasne

To, czego fiskus jednak nie rozstrzygnął, to kwestie dalszych relacji między spółką a właścicielem nieruchomości. Będziemy mieli bowiem do czynienia z podmiotami powiązanymi. Co więcej, czynsz płacony przez spółkę może zostać potraktowany jako ukryta dywidenda o której pisaliśmy tutaj.

Z całą interpretacją podatkową można zapoznać się tutaj.