Przekształcenie użytkowania wieczystego dla firm

Przekształcenie użytkowania wieczystego dla firm to projekt, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorcy zyskają możliwość nabycia nieruchomości na własność i ustabilizowania swojej sytuacji inwestycyjnej.

Uwłaszczenie użytkowania wieczystego

Opracowywana nowelizacja stanowi kontynuację reformy użytkowania wieczystego. W 2019 r. rozpoczęto proces przekształcania użytkowania wieczystego obszarów mieszkalnych we własność. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na preferencyjny model wykupu, rozwiązanie można wdrożyć także dla przedsiębiorców. W przypadku działalności gospodarczej, przekształcenie nie będzie jednak następowało automatycznie. Ministerstwo planuje pozostawić decyzję przedsiębiorcom.

Nasza propozycja jest oczekiwana przez rynek. Niektórzy inwestorzy obawiają się długookresowego inwestowania na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Poza tym uwłaszczenie daje szansę na uwolnienie się od podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Z racji wysokich opłat inwestowanie na niektórych terenach stało się nieopłacalne, a firmy nie są w stanie przewidzieć wysokości podwyżek

– wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Warunki przekształcenia

Warunki finansowe nabycia własności będą różne w zależności od aktualnego właściciela gruntu. Dla gruntów Skarbu Państwa cena wykupu przy jednorazowej wpłacie odpowiadać będzie 20 dotychczasowym opłatom za użytkowanie wieczyste, ale nie więcej niż 60 proc. wartości gruntu. W przypadku płatności ratalnej, mówimy o równowartości 25 opłat za użytkowanie wieczyste.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała na gruntach samorządu terytorialnego. W tym przypadku decyzja o warunkach finansowych należy do samorządu. Minimalna kwota wykupu wynosić będzie 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż wartość gruntu. Samorząd powinien również przyznać preferencje w przypadku płatności jednorazowej, jeśli grunt ma zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego tylko przez jeden rok. W konsekwencji 2023 może okazać się przełomowym rokiem jeżeli chodzi o decyzje inwestycyjne w nieruchomości. Ministerstwo prognozuje, że projekt przyniesie Skarbowi Państwa dochód między 1,42 mld a 2,85 mld zł. Dla samorządów terytorialnych dochód szacowany jest na poziomie od 1,18 mld do 2,37 mld zł. Mówimy wobec tego o niebagatelnym, aczkolwiek jednorazowym zastrzyku finansowym dla sektora finansów publicznych.

Resort technologii planuje wprowadzić reformę w 2023 r. Z oficjalnym komunikatem można zapoznać się tutaj.