Raportowanie ESG dla dużych od przyszłego roku

Raportowanie ESG może objąć największe podmioty już od przyszłego roku. Obowiązek będzie rozszerzał sprawozdania spółek o dodatkowe elementy niefinansowe. Chodzi przede wszystkim o prezentację informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Spółki mogą spotkać się z nie lada wyzwaniem przy kompletowaniu wszystkich niezbędnych danych.

Projekt nowelizacji o raportowaniu ESG

Ministerstwo Finansów zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma wprowadzać obowiązek raportowania ESG.  Projekt wdraża dyrektywę unijną kształtującą wymogi i standardy w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw. Chodzi o tzw. dyrektywę CSRD ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na jej wdrożenie jest już ostatni dzwonek, bo państwa członkowie powinny dokonać implementacji do 6 lipca br.

Nowe przepisy wdrażane będą stopniowo. Jako pierwsze objęte zostaną największe jednostki zainteresowania publicznego (np. największe jednostki notowane na giełdzie, banki i ubezpieczyciele) oraz jednostek zainteresowania publicznego, które są jednostkami dominującymi największych grup. W stosunku do tych podmiotów, nowe przepisy znajdą zastosowanie do lat obrotowych po 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że w przyszłym roku o tej porze pierwsze firmy będą musiały już mieć gotowe sprawozdania w rozszerzonym zakresie.

Rok później regulacja obejmie duże spółki zatrudniające ponad 250 pracowników oraz spełniające jeden z następujących kryteriów: suma bilansowa przekraczająca 50 mln euro; albo przychody netto ze sprzedaży przekraczające 25 mln euro. W ostatnim rzucie regulacja obejmie sektor MŚP notowany na giełdzie z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw.

Co obejmie raport ESG?

Zmiana przepisów rozszerza niefinansową część raportu, którą trzeba sporządzać od 2018 r. Nowelizacja przede wszystkim wprowadza Europejski Standard Sprawozdawczości Zrównoważonego rozwoju jako kanon raportowania ESG. Poszerzono także zakres raportowanych informacji. Informacje w sprawozdaniu nt. kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą bardziej szczegółowe niż dotychczas. Jednostki zostaną objęte obowiązkiem przedstawienia opisu modelu biznesowego i strategii jednostki np. w zakresie sposobu na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Przykładowo raport będzie obejmował informacje na temat planów działania w kierunku ograniczenia globalnego ocieplenia.

Duża zmiana czeka także biegłych rewidentów. Firmy audytorskie będą musiały atestować sprawozdania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Czy oznaczać to będzie konieczność istotnego poszerzenia kompetencji biegłych albo zatrudnienia dodatkowych ekspertów wspomagających? Trudno powiedzieć.

Nowelizacja wpisuje się w trend poprawy świadomości biznesu na temat jego oddziaływania na środowisko. Nowe wymogi będą jednak wiązały się także z dodatkowymi kosztami. Spółki będą musiały utworzyć systemy do gromadzenia niezbędnych danych, czy zaangażować specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju.