Rok podatkowy zmienimy przed wpisem do KRS

Zmiana roku podatkowego możliwa jest przed wpisem zmiany w KRS. Uchwałę dotyczącą zmiany umowy spółki albo statutu trzeba podjąć do końca „starego” roku podatkowego. Wpis zmiany w KRS można jednak uzyskać już w kolejnym roku. Warunkiem jest, aby nastąpił przed terminem złożenia zeznania rocznego.

Rok podatkowy w spółkach

U osób fizycznych rok podatkowy musi zawsze pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Początkiem roku podatkowego będzie więc 1 stycznia, a końcem 31 grudnia. Inaczej jest w przypadku spółek będących podatnikami CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje większą elastyczność w tym zakresie. W przypadku takich spółek rok podatkowy może obejmować okres kolejnych dwunastu miesięcy, niekoniecznie pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Przykładowo, początkiem roku podatkowego może być kwiecień, zaś końcem marzec.

Oderwanie roku podatkowego od roku kalendarzowego wymaga wprowadzenia odpowiedniej zmiany do umowy spółki lub statut. W przypadku zmiany roku podatkowego w trakcie funkcjonowania spółki, zmiana jest skuteczna od następnego roku podatkowego. Pierwszy, nowy rok podatkowy zostaje wydłużony do nowego miesiąca kończącego rok podatkowy. Przykładowo, jeżeli przesuwamy koniec roku podatkowego z 31 grudnia na 30 kwietnia, wówczas pierwszy nowy rok podatkowy będzie trwał od 1 stycznia do 30 kwietnia roku kolejnego. Efektywnie uzyskamy jeden wydłużony roku podatkowy. W podanym przykładzie, taki pierwszy rok będzie trwał 16 miesięcy.

Tryb zmiany roku podatkowego

Zmiana umowy spółki albo statutu wymaga zasadniczo jej rejestracji w KRS. Pytanie jednak, czy dla zmiany roku podatkowego taka rejestracja jest również konieczna? W ostatniej interpretacji KIS, fiskus przedstawił dosyć korzystne stanowisko. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uchwała o zmianie roku podatkowego musi zostać podjęta przed zakończeniem starego roku podatkowego. Zmiana może natomiast uzyskać prawną skuteczność przed zgłoszeniem nowego roku do urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to, że KRS musi zmianę wpisać przed upływem terminu na deklarację CIT za ostatni „stary rok”.

Dzięki powyższemu podejściu, firmy zyskują nieco więcej czasu na decyzję od zmianie roku podatkowego. Uchwałę można bowiem podjąć nawet na sam koniec dotychczasowego roku. Potem można już ze spokojem poczekać na wpis w rejestrze przedsiębiorców. Szczególny wydaje się natomiast rok 2022 r. W tym roku bowiem wydłużono termin na złożenie deklaracji rocznej do 30 czerwca. Idąc konsekwentnie za powyższą interpretacją, zmianę roku podatkowego uchwaloną w 2021 r. należy zarejestrować w pierwszym półroczu 2022 r. Miejmy nadzieję, że organy podatkowe nie zmienią zdania w tym zakresie.