Rusza KSeF, na razie fakultatywnie

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie informatyczne umożliwiające wystawianie faktur za pomocą systemu Ministerstwa Finansów. Korzystanie z tego rozwiązania jest na razie fakultatywne. Resort zamierza wprowadzić obowiązek korzystania z KSeF w 2023 r.

Co to jest KSeF?

KSeF czyli Krajowy System e-Fakur to narzędzie elektroniczne umożliwiające wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Mówimy o scentralizowanym, rządowym systemie za pośrednictwem, którego następować będzie cały obrót fakturami. Logiczną konsekwencją korzystania z tego rozwiązania jest to, że wszystkie wprowadzone doń faktury znajdą pod „pieczą” resortu.

Faktury wystawiane w KSeF mają charakter ustrukturyzowany. Oznacza to, że zostają sporządzone zgodnie z narzuconym wzorem, udostępnionym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Ilość danych, które zawierać musi tego typu faktura nie odbiega jednak od wymogów ustawowych. Dodatkowym elementem jest właściwie numer identyfikacji w systemie KSeF.

Jakie korzyści daje korzystanie z KSeF?

Póki co nie ma ustawowego obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Tym podatnikom, którzy zdecydują się przystąpić do systemu, ustawodawca proponuje kilka korzyści. Podstawowa preferencja ma polegać na możliwości otrzymywania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w skróconym do 40 dni terminie. Niestety taka preferencja obwarowana jest dodatkowymi warunkami. Przede wszystkim można z niej skorzystać jedynie wtedy, gdy kwota podatku do zwrotu nie przekracza 3000 zł. Drugą preferencją ma być z kolei możliwość rozliczania faktur korygujących bez konieczności posiadania dokumentacji uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Wydaje się jednak, że obie zachęty do stosowania KSeF nie są specjalnie motywujące.

Nieoczywistym „benefitem” z korzystania z systemu już dzisiaj będzie po prostu możliwość zapoznania się z jego działaniem. Resort planuje bowiem, aby KSeF w 2023 r. stał się rozwiązaniem obligatoryjnym, po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej. Wobec tego podatnicy, którzy przetestują system już teraz będą bardziej wprawieniu w korzystaniu z niego w przyszłym roku.

Co jeśli chcę korzystać już dzisiaj?

Na dzień dzisiejszy Krajowy System e-Faktur jest jeszcze w fazie testowej. Na oficjalnej stronie internetowej możemy przeczytać, że celem udostępnienia środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) jest przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy umożliwiają dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, udostępnionego styczniu 2022 roku w wersji fakultatywnej.

Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane nie są dokumentami księgowymi.
Faktury wystawione w środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo) nie będą wywierały żadnych skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.

-dane ze strony internetowej Krajowego Systemu e-Faktur

Obecnie nie wiadomo jeszcze kiedy zakończy się faza testowa. Warto w tym celu śledzić stronę https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/