Składka zdrowotna według nowych założeń resortu

Składka zdrowotna doczeka się kolejnej rewolucji. Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej zapłacą składkę w zryczałtowanej wysokości. Ci stosujący podatek liniowy oraz ryczałt powyżej pewnych przychodów płacić będą składki proporcjonalne. Niektórzy zyskają, a niektórzy stracą.

Składka zdrowotna w nowym wydaniu

Ministerstwo zdrowia zaproponowało zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Modyfikacje są znaczące i będą wymagały ponownego przemyślenia modelu opodatkowania, według którego rozliczają się osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą na skali odprowadzą składkę zdrowotną w najprostszej formie. W ich przypadku składka wyniesie 9 proc. liczone od 75 proc. płacy minimalnej. W warunkach roku 2025 r. będzie to kwota ok. 310 zł miesięcznie. Składka pozostanie stała niezależnie od dochodu. Jest to istotna zmiana wobec aktualnej sytuacji, w której składka wynosi 9 proc. liczone od osiąganych dochodów.

Osoby rozliczające się według stawki liniowej (19 proc. PIT) zostaną objęte nieco bardziej skomplikowanymi zasadami. Przy dochodach do wysokości 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (15 648 brutto miesięcznie w 2024 r.) ich składka zdrowotna będzie taka sama, jak na skali podatkowej. Oznacza to 9 proc. liczone od 75 proc. płacy minimalnej. Z kolei dochody przekraczające ten próg objęte będą składką zdrowotną w wysokości 4,9% proc. Na chwilę obecną podatnicy na podatku linowym płacą 4,9 proc. od całość dochodu, ale część odzyskują poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania (są tak jakby kosztem podatkowym).

Ryczałtowców również czekają zmiany. Odprowadzą oni składkę w takiej wysokości, jak osoby na skali podatkowej aż do momentu osiągnięcia przychodów  przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Do tego poziomu składka stanowić będzie 9 proc. liczone od 75 proc. płacy minimalnej. Po osiągnięciu przychodów przekraczających próg 31 296 zł miesięcznie (wg danych na 2024 r.) zapłacą składkę minimalną (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zmiany dla ryczałtowców są najbardziej rewolucyjne w stosunku do obecnej sytuacji. Na dzień dzisiejszy, w zależności od progu przychodów, odprowadzają oni jedną ze składek sztywnych tj. w roku 2024 r.:

  1. Przy rocznym przychodzie do 60 tys. zł  – 419,46 zł miesięcznie
  2. Przy rocznym przychodzie od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 699,11 zł miesięcznie
  3. Przy rocznym przychodzie powyżej 300 tys. zł – 1258,39 zł miesięcznie

Dodatkowo połowę uiszczonej składki zdrowotnej odliczają od podstawy opodatkowania (jest tak jakby kosztem podatkowym).

Zmiany, zmiany, zmiany…

Polski system danin publicznych jest w ciągłym ruchu. Zmiany dotykają nie tylko obszaru samych podatków. Rewolucję w składce zdrowotnej, która przez lata była ignorowana, zafundował w 2022 r. Polski Ład. To wtedy składka zdrowotna przestała być w znaczącej mierze odliczana od podatku i stała się realnym obciążeniem. Na skutek Polskiego Ładu kalkulacje racjonalnej formy opodatkowania (skala / podatek liniowy / ryczałt) stały się dużo trudniejsze. Proponowane zmiany to kolejne przetasowanie, które wymaga na nowo przeliczenia i przemyślenia swojej sytuacji podatkowej. Z pewnością nie będzie można polegać na intuicjach z lat poprzednich. Bez porządnego arkusza kalkulacyjnego się nie obędzie