Sponsoring w kosztach podatkowych

Sponsoring może być niestandardową, ale bardzo skuteczną formą reklamy. Opiera się on na promowaniu wizerunku poprzez skojarzenie go z pozytywnymi zjawiskami. Fiskus również spogląda na sponsoring przychylnym okiem. Można go rozliczyć w kosztach oraz dodatkowo odliczyć od dochodu.

Sponsoring

Sponsoring to forma współpracy między podmiotami gospodarczymi a NGO. Przypomina to działalność charytatywną, ale obejmuje jednak pewną wzajemność świadczeń. Biznes sponsoruje jakiś podmiot prowadzący działalność społecznie istotną. Może chodzić o szpital, klub sportowy czy instytucję kultury. W zamian za to, beneficjent promuje sponsora, przedstawiając jego logo oraz informując o jego wsparciu finansowym.

Podmioty gospodarcze angażują się w sponsoring aby ocieplić swój wizerunek. Dzięki sponsoringowi prezentują się jako instytucje społecznie zaangażowane albo zainteresowane zrównoważonym rozwojem. Taki pozytywny odbiór może z kolei przełożyć się na zwiększenie sprzedaży, a tym samym poprawę rentowności. Niewątpliwe są też korzyści ze sponsoringu po stronie NGO. Niektóre podmioty istnieją wyłącznie dzięki hojności sponsorów.

Sponsoring w kosztach podatkowych

Ostatnia interpretacja podatkowa potwierdza możliwość rozliczania kosztów sponsoringu. Zdaniem fiskusa, tego typu współpracę należy traktować jako reklamę. Jedną z form promocji jest bowiem kojarzenie pozytywnego obrazu beneficjenta ze sponsorem. W takim wypadku koszty poniesione na sponsoring mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Fiskus jednak zastrzegł, że świadczenia obu stron umowy powinny być ekwiwalentne. Oznacza to, że kwota wpłacona przez sponsora powinna być adekwatna do wartości uzyskiwanej promocji.

Ulga na sponsoring

Polski Ład wprowadził dodatkową zachętę dla przedsiębiorców angażujących się w działalność społecznie pożyteczną. Ulga działa niezależnie od możliwości rozliczenia kosztów sponsoringu jako kosztów uzyskania przychodu. Ulga pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na:

  • działalność sportową,
  • kulturalną
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów: 100% jako koszt uzyskania przychodów i 50% jako odliczenie w ramach ulgi. Z podatkowego punktu widzenia, ta forma „reklamy” przynosi większe korzyści niż standardowe rozwiązanie.

Więcej o uldze można przeczytać na oficjalnej stronie ministerialnej.