Sprawozdanie w niepewnych czasach – rekomendacja KSR

KSR wydał rekomendację dotyczącą sporządzania sprawozdania za 2022 r. Celem rekomendacji jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania za działalności za ubiegły rok, w szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

Sprawozdanie w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego

Rok 2022 obfitował w szczególne warunki, które jedną z konsekwencji było wytworzenie bardzo niepewnego otoczenia gospodarczego. Trudna sytuacja ekonomiczna wywołana została głównie agresją Rosji na Ukrainę, a także pandemią COVID-19. Powyższe okoliczności oraz ich konsekwencje wymagają uwzględnienia w sprawozdawczości finansowej. Aby pomóc działom finansowym uporać się z ta nietypową sytuacją, Komitet Standardów i Rachunkowości sporządził dedykowaną na tę okazję rekomendację.  

Zasadniczo rekomendacja jest adresowana do jednostek, w których dzień kończący rok obrotowy przypada na 31 grudnia 2022 r. Może być jednak również stosowana w jednostkach, w których dzień bilansowy przypada w pierwszej połowie 2023 r., o ile występujące na dzień 31 grudnia 2022 r. uwarunkowania nie ulegną istotnej zmianie.

O konieczności ujmowania skutków rzeczywistości wojennej w sprawozdawczości finansowej pisaliśmy już przy okazji zamykania roku 2021 r.

Niepewność, COVID, inflacja, trudności z paliwami i inne problemy

Pojęciem przewodnim w rekomendacji jest słowo „niepewność”. Komitet rozumie niepewność jako stan spowodowany zmianami otoczenia gospodarczego na skutek m.in. wzrostu inflacji i stóp procentowych, istotnymi zmianami kursów walut obcych, rosnącymi kosztami surowców i pracy, czy sytuacją na rynku energii i ciepła, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność jednostki, w tym na zdolność jednostki do kontynuacji działalności.

W swojej rekomendacji Komitet przedstawił stanowisko na temat sposobu ujmowania różnych problemów, które spędzały sen z powiek przedsiębiorcom w ubiegłym roku. W rekomendacji znajdziemy sugestie co do następujących zagadnień:

  1. Aktualność rekomendacji wydanych dotychczas w obliczu pandemii COVID-19
  2. Założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności;
  3. Zasady inwentaryzacji
  4. Stosowanie uproszczonej wyceny wyrobów i usług
  5. Inflacja i jej wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
  6. Rezerwy w warunkach niepewności
  7. sytuacja na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych;
  8. przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
  9. ujawnienia w warunkach niepewności