Strategia podatkowa – nadchodzi termin na raport!

Strategia podatkowa za 2020 r. musi zostać opublikowana do końca grudnia. Obowiązek dotyczy podatkowych grup kapitałowych i spółek o dużych obrotach. Informacje trzeba opublikować na swojej stronie internetowej.

Obowiązek informowania o strategii podatkowej

Do końca grudnia spółki muszą opublikować informację o strategii podatkowej stosowanej w 2020 r. Raport będzie musiał zawierać pakiet danych wskazanych w ustawie o CIT. Spółki obowiązane są ujawnić przede wszystkim informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Publikacji podlegają także informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski. Oprócz tego ustawa wymaga przedstawienia szeregu informacji bardziej szczegółowych takich, jak:

  • Ilość przekazywanych zgłoszeń schematów podatkowych
  • Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanych przekraczających 5% sumy bilansowej
  • Planowane działania restrukturyzacyjne
  • Składane wnioski o interpretacje podatkowe
  • Rozliczenia podatkowe w tzw. rajach podatkowych.

Niestety ustawa nie jest specjalnie precyzyjna. Brakuje w niej kluczowej definicji strategii podatkowej. Trudno też stwierdzić jak głęboko należy wchodzić w niuanse swojego biznesu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa zezwala na ograniczenie publikowanych wiadomości jeżeli stanowią one tajemnicę handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Kto, jak i kiedy?

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy tylko pewnego katalogu podmiotów. Publikować muszą podatkowe grupy kapitałowe (niezależnie od obrotów) oraz podatnicy CIT, których wartość przychodu w danym roku podatkowych przekroczyła 50 mln euro. Mówimy wobec tego o największych podmiotach na rynku.

Strategia podatkowa musi zostać umieszczona na stronie internetowej. Adres tej strony należy przekazać do urzędu skarbowego obsługującego spółkę. Zaniechanie wykonania obowiązku zagrożone jest administracyjną karą pieniężną do 250 tys. zł.

Co istotne, obowiązek należy wykonać w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą opublikować raport za 2020 r. do końca grudnia 2021 r.

Wobec powyższego czasu na opracowanie informacji pozostało naprawdę niewiele. Firmy, na których ciąży nowy obowiązek powinny jak najszybciej przystąpić do pracy żeby terminu nie przekroczyć.

Oficjalna informacja warszawskiego urzędu skarbowego w tym przedmiocie jest dostępna tutaj.