Strona internetowa w spółce akcyjnej

Przy okazji wdrażania obligatoryjnej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo‑akcyjnych (pisaliśmy o tym tutaj) ustawodawca nałożył na te spółki obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tym, co na takiej stronie powinno się znajdować.

W obecnych czasach prowadzenie własnej strony internetowej można spokojnie uznać za rynkowy standard. Praktycznie wszystkie podmioty funkcjonujące na szerszą skalę w biznesie prowadzą taką stronę. Spełnia ona nie tylko funkcje marketingowe, ale jest także platformą budowania kontaktu między firmą a jej klientami i kontrahentami. Nierzadko strony internetowe zawierają także informacje o funkcjonowanie spółki „od kuchni” bądź przemyślenia dotyczące rozwoju branży np. w formie blogu.

Z czego wynika zmiana?

Obowiązek prowadzenia strony internetowej i dokonywania określonych ogłoszeń za jej pośrednictwem został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wprowadzonym art. 5. § 5 Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

apple-desk-internet-209151

Po co taka zmiana?

Nowelizacja ma służyć realizacji idei „pchania” informacji ku akcjonariuszom. Wedle autorów nowelizacji, wprowadzenie obowiązku publikowania informacji na stronach www zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu.

Co należy publikować?

Na stronie internetowej mają być publikowane te ogłoszenia, które są wymagane przez prawo bądź zostały wprowadzone do statutów spółek. Przede wszystkim dotyczy to wszelkich wpisów w KRS (także wykreśleń). Chodzi więc o każdą sprawę, którą zgłasza się do KRS w tym zmiany w organach spółki, zmiany statutu, czy zgłoszenie sprawozdania finansowego. Na stronie internetowej publikowane będą także wezwania do zdeponowania akcji dla potrzeb ich zdematerializowania.

W jakiej formie należy dokonywać ogłoszeń?

Ustawa nie precyzuje w jakiej formie mają być dokonywane ogłoszenia poprzestając jedynie na sformułowaniu, że ogłoszenia powinny pojawiać się w specjalnie wydzielonym miejscu na komunikację z akcjonariuszami. Obowiązek pewnie będzie wykonywany przy wykorzystaniu doświadczeń jakie wypracowały spółki publiczne. W praktyce Spółki powinna utworzyć osobną zakładkę na stronie www (tzw. relacje inwestorskie) tak, aby wszystkie informacje dedykowane akcjonariuszom znajdowały się w jednym, łatwo dostępnym miejscu.