Szczepienia w zakładach pracy

W maju rusza pilotażowy program szczepień na COVID-19 w zakładach pracy. Nowe wytyczne rządowe umożliwiają przeprowadzenie „firmowego” szczepienia pod warunkiem zebrania co najmniej 300 chętnych. Pracodawcy muszą jednak sami wykazać inicjatywę.

Kto bierze udział w programie?

W nowej odsłonie programu szczepień może wziąć udział:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa
 • kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia)

Do szczepienia można zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Szczepienia wymagają nawiązania współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (tzw. PWDL), o ile zgłosił się on do oddziału NFZ jako punkt szczepień.

Jak wygląda procedura?

Zainteresowany udziałem w programie pracodawca musi przede wszystkim sam zwrócić się do PWDL, z którym chciałby wspólnie przeprowadzić szczepienia. Konieczne będzie uzgodnienie z podmiotem leczniczym całej logistyki wykonywania szczepień tj. przede wszystkim miejsca szczepienia oraz sposobu jego przygotowania. Działanie z wyprzedzeniem jest niezbędne bowiem zgodnie z wytycznymi cały proces szczepienia pracodawca będzie musiał zamknąć w okresie maksymalnie 5 dni.

W dalszej kolejności pracodawca składać będzie zgłoszenie poprzez formularz, który 4 maja 2021 r. zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W formularze podaje się:

 • dane współpracującego PWDL
 • liczbę chętnych do zaszczepienia (co najmniej 300 osób)

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależeć będzie od dostępności szczepionek oraz kolejności wpływu zgłoszeń. O terminach informowany będzie PWDL poprzez System Dystrybucji Szczepionek.

Organizacja punktu szczepień

Zgodnie z wytycznymi, ewentualne dodatkowe koszty organizacji szczepień (o ile okażą się konieczne) pokrywa pracodawca. Jest to o tyle istotne, iż punkt szczepień zorganizowany na terenie zakładu pracy musi posiadać niezbędne wyposażenie tj.:

 • sprzęt biurowy (dla administracji): stolik, krzesła, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon, sprzęt komputerowy (laptop, drukarka, dostęp do Internetu),
 • miejsce na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
 • stolik/taca do przygotowania szczepionki,
 •  zestaw do udzielania pierwszej pomocy, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
 • środki do odkażania i dezynfekcji,
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 • lodówkę/ urządzenie chłodnicze (niezbędne urządzenia do przechowania szczepionek we właściwych warunkach).
 • umywalkę z bieżącą wodą
 • dozownik z mydłem w płynie
 • dozownik / dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym,
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
 • toaletę dla personelu i pacjentów w miejscu / w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,
 • pojemniki na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),

Nadto konieczne jest zabezpieczenie odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.

Ze szczegółami programu można zapoznać się w wytycznych dostępnych tutaj.