Szkolenie – KSH w praktyce

Serdecznie zapraszam na szkolenie Kodeks Spółek Handlowych w praktyce.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach, 22 stycznia 2015 r.

Celem szkolenia jest:

• zrozumienie wzajemnych relacji między organami spółki,
• poznanie zasad prawidłowego zwoływania i przeprowadzania posiedzeń organów,
• zaznajomienie się z regulacjami newralgicznymi dla sprawnego funkcjonowania spółki,
• zapewnienie zasad prawidłowej realizacji obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych spółki,
• poznanie najistotniejszych zagadnień związanych z kapitałem zakładowym spółki.

Szkolenie adresowane jest do:

  • wspólników spółek z o.o. i S.A.
  • członków zarządów i rad nadzorczych,
  • osób pracujących w biurach zarządów,
  • kadry menadżerskiej,
  • osób planujących prowadzić działalność w formie spółki z o.o. lub S.A.

Szczegóły znajdziecie na stronie Instytutu Szkoleń Prawniczych.

Do zobaczenia!

1794809_526546294110059_762245672_n