Tag interpretacja 590

Porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument podatkowy, którego celem jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. Porozumienie ma zapewnić stabilność interpretacji przepisów podatkowych…

Czytaj dalej