Tag NDA

Do więzienia za złamanie NDA?

NDA (non-disclosure agreement) albo umowa o zachowaniu poufności to umowa, na której podstawie jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. Tego…

Czytaj dalej

NDA – umowa o zachowaniu poufności

NDA (z ang. non-disclosure agreement), czyli umowa o zachowaniu poufności, to stały element procesu transakcyjnego. Z powodu naleciałości z amerykańskiego systemu prawnego ta pozornie prosta umowa…

Czytaj dalej