Tag spółka kapitałowa

Zysk w spółce osobowej i kapitałowej

Prawo do zysku ze spółki jest zasadniczą przyczyną przystąpienie i uczestniczenia w spółce. Spółki powoływane są w przeważającej mierze po to, aby prowadzić działalność gospodarczą, pomnażać…

Czytaj dalej