Tag umowa o zachowaniu poufności

Do więzienia za złamanie NDA?

NDA (non-disclosure agreement) albo umowa o zachowaniu poufności to umowa, na której podstawie jedna ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje pozyskane od drugiej strony. Tego…

Czytaj dalej