Tag wpis

Notariusz zastąpi sąd

Notariusz uzyska prawo dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Będzie miał też prawo wydawania nakazów zapłaty w drobniejszych sprawach. Rozszerzenie uprawnień rejentów ma być…

Czytaj dalej

KRS nie wpisze nieważnej uchwały

Wiele uchwał podejmowanych przez zgromadzenia wspólników spółek z o.o. albo walne zgromadzenia spółek akcyjnych wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy, przed kim kiedykolwiek stanął…

Czytaj dalej